Jak pracovat s hyperspaceHyperspace poskytuje šanci, která je snem každého dobrého učitele!

Pozastavit nebo zpomalit čas ve výuce, aby bylo možné vracet se k tomu, co bylo učiněno, lépe to promyslet a navrhovat různé možnosti zlepšení.

Hyperspace díky tomu umožňuje provádět didaktickou analýzu výuky „krok za krokem“.
Jak pracovat s Hyperspace?

Můžete si prohlížet videa a úlohy provázené komentářem a podněty k přemýšlení a reagování, nebo na záložce BOV, FH a DA- Vyhledávání můžete hledat konkrétní momenty, které Vás zajímají - stisknutím tlačítek ve přiložených schématech.

Nebo vyhledávat ve Slovníku ...

Nebo prozkoumávat jenotlivá Témata...

 Jak si Hyperspace přizpůsobit?

Při práci s multimediálním obsahem (např. videi nebo úlohami) si můžete upravit nebo přesunout okna na obrazovce tak, aby Vám jejich uspořádání a velikost vyhovovala - obsah budete mít dostupný vždy v celém rozsahu.

Pokračování