Jak hyperspace funguje
Co je Hyperspace?

Hyperspace je praktický, intuitivně ovladatelný on-line nástroj pro budoucí i stávající učitele, které zajímá výuka kolegů. Přináší inspiraci, umožňuje konfrontaci s realitou, nabízí impulsy k přemýšlení i konkrétní podněty pro výuku. Je  to multimediální prostředí, které pomáhá rozvíjet reflektování a hodnocení výuky. Podporuje schopnosti učit se co nejlépe rozumět důležitým situacím ve výuce, poučit se z nich a díky tomu udržovat či dokonce zvyšovat kvalitu výuky.

 Jak Hyperspace funguje?

Hyperspace nabízí učitelům příležitost učit se z praxe, seznamovat se s výukou kolegů a v ní si všímat podstatných momentů ve výuce, rozumět jim a přemýšlet o tom, co, jak a proč udělat ve výuce jinak, pokud možno lépe. Práce v Hyperspace staví na videozáznamech výuky. Jejich sledováním, přesněji řečeno detailním rozborem se učitelé zlepšují ve své schopnosti vidět to podstatné ve výuce – rozvíjí se jejich profesní vidění.

Hyperspace se tématicky zaměřuje  na badatelsky orientovanou výuku a  principy formativního hodnocení,  při podpoře přemýšlení o tom, co se ve třídě odehrává využívá metodické nástroje (Metodika 3A) a aktivizační úlohy.

Hyperspace poskytuje šanci, která je snem každého dobrého učitele: pozastavit nebo zpomalit čas ve výuce, aby bylo možné vracet se k tomu, co bylo učiněno, lépe to promyslet a navrhovat různé možnosti zlepšení. Hyperspace díky tomu umožňuje provádět didaktickou analýzu výuky „krok za krokem“.

Pokračování