Souměrná Čísla

Chat
Email
Poznámkový blok

Souměrná čísla (palindromy) jsou taková čísla, která se čtou zepředu stejně jako zezadu; např. 15 451, 2 772. Je známa i řada slov a vět, nejen v češtině, které mají tuto vlastnost, např. Jelenovi pivo nelej! Fešná paní volá: má málo vína pan šéf? Nevypusť supy ven. Zeman nemá kámen na mez.

Signate, signate, mere me tangis et angis (Ochranný palindrom na Karlově mostě, který varuje: „Na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen.“)

Pro podporu zápisu experimentování s čísly jsme pro žáky připravili pracovní list

Pokračovat

Úlohy:

Prohlédni si dobře větu „Kobyla má malý bok“. Co pozoruješ?

Najdi slova, která se čtou zepředu stejně jako zezadu.

Najdi ve stovkové tabulce čísla, která jsou souměrná (čtou se zpředu stejně jako zezadu).


Úlohy, které navrhujeme, podporují experimentování s čísly. Žáci by měli sami formulovat závěry svého pozorování.

Úkol:

Pokračovat

Úlohy:

Číslo 24 má následující vlastnost: jestliže je sečtu s číslem, které vznikne obrácením pořadí jeho číslic, vznikne souměrné číslo (palindrom): 24 + 42 = 66. Vybarvi v tabulce čísla, která mají tuto vlastnost, modře.

Jak se taková čísla najdou v tabulce bez počítání?

Jakou mají vlastnost?


Úkol:

Pokračovat


Jednou z možností je pracovat s většími čísly. Náměty zájemce najde v sekci úlohy pod názvem Čísla, která mají jména.

Můžeme pokračovat i tak, že „kouzlo“ provedeme dvakrát.

Úlohy:

Kouzlo, kterým jsme vyčarovali souměrná čísla, můžeme udělat dvakrát za sebou. Např. 94 + 49 = 143, 143 + 341 = 484. Povede se nám udělat souměrná čísla ze všech čísel, která nám v tabulce zbývají?