Partičky

Chat
Email
Poznámkový blok

Stovková tabulka je běžným znázorněním čísel v oboru do 100, které ve škole používáme pro vizualizaci uspořádání tohoto číselného oboru. Může se také stát výukovým prostředím, ve kterém budeme se žáky realizovat badatelsky orientovanou výuku.

Pro podporu řešení úloh jsme pro žáky připravili pracovní list. V sekvenci úloh opakovaně vyzýváme žáky, aby sami vytvořili podobnou úlohu. Tvoření úloh podporuje porozumění matematickému obsahu.

Pokračovat


Na počátku se žáci seznámí s uspořádáním čísel v tabulce

Pokračovat

Úloha 1: Vybarvi hnědě čtverečky s čísly: 15, 23, 24, 34, 38, 44, 45, 46, 47, 54, 57, 64, 67, 74, 77, 84, 87.

Řešení úlohy:

V tabulce je možné vytvářet skupiny čísel, které mají stejnou vlastnost. Budeme jim říkat partičky.

Čísla v partičkách v úloze 3 mají vlastnosti, se kterými se žáci často setkávají při řešení školních úloh. Vlastnosti jsou si záměrně podobné. Předpokládáme, že úloha povede žáky k uvědomění si, jak je v matematice důležité přesné vyjadřování.

Pokračovat


V úlohách můžeme použít i vlastnosti, kterých si ve škole nevšímáme tak často.

Vizualizace vlastnosti skupiny čísel v tabulce pomáhá uvědomit si pravidelnosti, které vlastnost v číselném oboru tvoří.

Úkol:

Pokračovat

Vytvořené úlohy řešíme frontálně s celou třídou a hodnotíme podle různých hledisek (jednoznačnost zadání, dobrý nápad, obtížnost).

Úkol:

Pokračovat


Vlastnosti čísel můžeme také využívat k charakteristice jednotlivých čísel. Vizualizace žákům při hledání čísla výrazně pomáhá.

Pokračovat


Stovková tabulka může sloužit i jako standardní znázornění podporující porozumění početním operacím. Například můžeme znázorňovat sčítání a odčítání, násobení (a zejména řady násobků), dělení.