Největší a nejmenší rozdíl

Chat
Email
Poznámkový blok

Algoritmus písemného odčítání

Písemné odčítání se řídí obdobnými pravidly jako písemné sčítání (viz Úloha Největší a nejmenší součet).

Úkol:

Promyslete si, jak písemné odčítání nahlas komentujete. Odpovídá Váš komentář činnosti, kterou děláte?

Odpověď k úkolu

Při komentování písemného odčítání může být pro žáky zpočátku obtížné, že se tradičně používá dopočítávání. To znamená, že poslední číslo, které žák vysloví, není hledaným rozdílem (např. 7 mínus 3 komentujeme slovy: „3 a kolik je 7? 3 a 4 je 7“. Hledaným rozdílem je číslo 4. Používání dopočítávání v komentáři vyplývá snad z toho, že operace sčítání je pro počtáře jednodušší.

Druhým problémem je „půjčování desítky“ v případě, že v daném řádu je v menšenci menší číslo než v menšiteli. Postup počítání, který se u nás používá, se ve skutečnosti opírá o zvětšení menšence o 10. Abychom dostali správný výsledek, musíme tuto desítku v dalším kroku odečíst, tj. zvětšíme si menšitele o 1 desítku.

Pro odčítání platí, že pokud zvětšíme /zmenšíme menšence i menšitele o libovolné stejné číslo, rozdíl se nezmění.

Pokračovat

Obrázek z knihy Středověké početní postupy autorky M. Bečvářové, která je dostupná na http://dm1/cz/401788 , zachycuje diskuzi o způsobech počítání. Je převzatý z knihy R. Record (1540). The Gounde of the Arts).


Podobně jako v úloze Největší a nejmenší součet budou žáci hledat prostřednictvím experimentování hledat rozdíl

Sekvence úloh začíná hledáním nejmenšího rozdílu, zdůvodněním a hledáním největšího rozdílu.

Pro záznam experimentů mohou žáci použít pracovní list. Link na PL_Nejmenší a největší rozdíl.pdf

Úkol:

Pokračovat


Experimentování s čísly můžeme podpořit tím, že žáci skutečně pracují s kartičkami s čísly. (K vystřižení na pracovním listě Kartičky) Hledání různých čísel může pomoci schéma, do kterého žáci kartičky pokládají. Rozložení kartiček i výpočty si zapisují do pracovního listu. Proklik na (PL_schéma_odčítání).

Pokračovat

Odčítání není komutativní. Řešení úlohy se opírá o uvažování o velikosti rozdílu dvou čísel.

Je pravděpodobné, že si žáci uvědomí, že nejmenší rozdíl mají dvě za sebou jdoucí čísla. Tato úvaha vede k řešení, že nejmenším rozdílem je číslo 111.

Můžeme ale získat i menší rozdíly, když bude v řádu desítek a jednotek docházet k „přechodu desítky“.

Na obrázku je přepis řešení úlohy od žáka ze 4. ročníku.

Pokračovat

Zdůvodnění je důležitou součástí řešení úlohy, protože vede žáka k vyhodnocení experimentů a popisu vlastní činnosti.

Pokračovat

Bádání pokračuje podobnou úlohou. Žák může při jejím řešení postupovat podobně jako v úloze o nejmenším součtu a hledat odpověď na otázky: Která dvojice čísel má největší rozdíl? Která druhý největší? Třetí největší?

Úkol:

Pokračovat


V pracovním listě jsme udělali prostor pro sebehodnocení žáků.

Můžeme také žáky vyzvat, aby vytvořili podobné úlohy. Ta může např. být odčítání dvojciferného čísla od trojciferného čísla, počítání s číslem 0, či s více kartičkami se stejným číslem.