Demo 1

Video
Titulky
Učitelka
Dobrý den děti.
Žáci
Dobrý den.
Učitelka
Posaďte se.
Učitelka
Nás dneska čeká takové velké překvapení.
Učitelka
My se budeme bavit,
Učitelka
o takových dvou věcech,
Učitelka
které možná někdo z vás i někdy použije,
Učitelka
v životě například.
Učitelka
A jedna ta věc, nebo to jedno slovo je obvod
Učitelka
a druhé slovo je obsah.
Učitelka
A já bych teď po vás chtěla, aby jste mi zkusili říct
Učitelka
jestli těm slovíčkům rozumíte.
Učitelka
Jestli víte, co to je.
Žáci
Jo.
Učitelka
Já bych chtěla, aby jste mi neodkývali jenom jo
Učitelka
ale aby jste mi to řekli.
Učitelka
Zkus mi to vysvětlit,
Učitelka
Zkus mi vysvětlit svými vlastními slovy,
Učitelka
jak těm dvěma slovům rozumíte.
Učitelka
Já rozumím obvodem, že všechny ty strany spočítám k sobě
Žák
Takže sčítáním.
Učitelka
Takže sčítáním.
Učitelka
Takže ty máš obvod jako sčítání, dobře dobře a strany čeho?
Žák
Čtverce.
Učitelka
Dobře, strany čtverce, nebo obdélníku.
Učitelka
Výborně. Fílo.
Žák
Já třeba mám obsah, tak jakože násobením. Že když ten čtverec...obdélník má nějakou stranu, tak to musím vynásobit i s tou druhou, aby mi vznikl obsah.
Učitelka
Tak vy jste mi říkali něco o sčítání, něco o násobení a já bych chtěla přeci jenom vysvětlit, co to vlastně je,
Učitelka
Co to je ten obvod?,
Učitelka
Co to je ten obsah?,
Učitelka
Kluci mi řekli, jak by na to šli, jak by si na to zašli a já bych přeci jenom potřebovala vědět, co to vlastně je.
Učitelka
Já řeknu, tak to je sčítání a násobení, tak když budeme dělat násobilku, tak počítám obsah.
Učitelka
Ano, ne?
Učitelka
Ne? Co to je?,
Učitelka
Holky.
Žák
Obsah je ta plocha toho obdélníku. Jako vevnitř.
Žák
A ten obvod je, jako když máme třeba fotku, tak ten rámeček okolo, tak to je ten obvod. Třeba.
Učitelka
Dobře. Tak teď mám pro vás bojový úkol, vy si vyndáte stírací tabulky a zkusíte mi vymyslet, kde všude ten obvod a obsah najdete.
Učitelka
Kde všude ten obvod a obsah najdete.
Učitelka
Ano?,
Učitelka
Tak, poraďte se s kamarádem v lavici a zkuste vymyslet, zkuste vymyslet ve dvojici, nebo každý sám, nebo ve trojici...holky můžou být společně, holky se jenom otočí.
Učitelka
A zkuste vymyslet, kde všude kolem nás najdeme obvod a obsah.
Učitelka
A pozor až to budete vymýšlet, tak nezapomeňte, že to pak budete i vysvětlovat, že nestačí napsat jenom jedno slovo jako heslo, ale že budu po vás chtít i vysvětlit, jak to myslíte.
Učitelka
Kde všude najdeš obvod a obsah, kde ho budeme potřebovat, co všechno tě napadne.
Učitelka
Rozepište to konkrétně, jak to myslíte, ano?,
Učitelka

Jak konkrétně to myslíš. Udělejte si tam poznámku, abyste pak věděly, jak to myslíte, abyste to uměly vysvětlit.

Učitelka
Taky, jak to myslíte.
Učitelka

Rozepsat to, máte jenom hesla, jenom jedno slovo, já budu chtít, abyste mi o tom povídaly, abyste mi to vysvětlily.

Učitelka
(zvonek) Dopiště poslední myšlenku, poslední slovíčko, tak a prosím kdo se pustí do diskuze...
Učitelka
Kdo se pustí do vysvětlování, kdo to zkusí?
Učitelka
Tak holky měla packu nahoře první.
Žák
My začneme asi obvodem a my jsme si tam napsaly rámeček kolem té fotky...máme takhle fotku a kolem toho rámeček, tak to je ten obvod.
Učitelka
Ten rámeček, ten dřevený?
Učitelka
A když ho půjdeš kupovat do obchodu, tak jsou tam ty rámečky opravdu, že je tam třeba napsaný opravdu obvod rámečku?,
Žáci
Ne,
Učitelka
A jak ho budete kupovat?,
Učitelka
Jak budeš kupovat ten rámeček?,
Učitelka
Na obvod?,
Učitelka

Na obsah?

Učitelka
Když půjdu koupit tento rámeček?,
Učitelka
Tak jestli jsem dobře Nanetce rozuměla...tak to je co? Ten rámeček?,
Žáci
To je obvod.
Učitelka
A to je obsah.
Učitelka
Ale když budu v obchodě, tak tam někde najdete rámeček o obvodu 25 centimetrů?
Žáci
Ne.
Učitelka
O obsahu 16 centimetrů čtverečích.
Učitelka

Jak to koupíš?

Učitelka
Počkej, počkej...nech domluvit...
Žák
Źe třeba je to rámeček A4, takže když vezmeme třeba, že máme fotku třeba jestli máme A3 nebo A4 tak podle toho.
Učitelka
To je jedna možnost.
Učitelka
A nebo...
Učitelka
Máme plochu...přemýšlej,
Učitelka
Co když nevím, kolik má A2, A3, A4, A5,
Učitelka

My to víme ...ale co když to nevím, co když bude někdo, kdo nezná vlastně, co znamená označení velikosti papíru.

Žák
Že třeba spočítáme kolik je 30 x 27 centimetrů.
Učitelka
A to je co?,
Žáci
To jsou strany..
Učitelka
A to je co?,
Učitelka
Takže to jsou...roz...mě...
Žáci
Rozměry,
Učitelka
Rozměry toho rámečku.
Učitelka
Výborně, takže pozor na to, dobře jste vysvětlili, co je obvod, ale v obchodě budu nakupovat podle rozměrů, podle délky stran toho obrázku.
Učitelka
Výborně. Super.
Učitelka
Tak jdeme dál.
Učitelka
Ještě máte něco?,
Žák
Ještě máme obvod jakoby když máme zahradu a chceme jí oplotit, tak jakoby jak dlouhý potřebuju plot.
Učitelka
Výborně. Dobře. Děkuji.
Učitelka
Kluci,
Žák
Tak my máme příklad tabule a to máme na obsah.
Učitelka
Pojďte mi to ukázat a vysvětlit.
Žák
Potřebujeme úhlopříčky, aby jsme věděli, jak je ta tabule velká, aby se nám vešla na tu zeď.
Učitelka
No, tak tabule na úhlopříčky nebude.
Učitelka
Ale spíš televize.
Učitelka
Monitory budou na úhlopříčky.
Učitelka
Jo a když jsme u té tabule a já si budu chtít pořídit novou tabuli, tak co budu řešit?
Učitelka
Obvod, obsah anebo rozměry?
Žáci
Rozměry.
Učitelka
Jo, rozměry.
Učitelka
Dobře, děkuji.
Učitelka

Ještě nějaký tip?

Učitelka
Nějaký nápad kluci?,
Žák
A pak máme ještě lavici na obvod.
Učitelka
Tak vysvětli.
Žák
Že jí můžu změřit jakoby na obvod.
Učitelka

A na co bys to použil třeba?

Učitelka
Protože tam máš spočítat i plochu, že jo.
Učitelka
Takže, na co bys použil váš nápad?
Žák
Třeba jestli by se vešla do třídy.
Učitelka
To zas budu používat rozměry, aby se to tam vešlo.
Učitelka
Ale ten obvod té lavice, na co to použiju?
Učitelka

Má někdo tip nějaký?

Učitelka
Má někdo tip nějaký?,
Učitelka
Ne?,
Učitelka
Tak co když mi upadne...ta lišta, nebo ta dýha?
Učitelka
Jo? Tak co udělám?,
Učitelka
Tak co udělám Fílo?,
Učitelka
Jak dlouhou lištu musím koupit, abych to mohla znovu opravit, olepit.
Učitelka
No, výborně. Super.
Učitelka
Děkuji. Kluci.
Chat
Email
Poznámkový blok

Hodina má  být zaměřena na aktivaci žákovských znalostí a zpřesňování jejich chápání pojmu obvod a obsah tak, aby byli schopni je používat při řešení úkolů z běžného života.

Cílem je přecházet od konkrétních zkušeností  žáků (tematická vrstva) ke správnému uchopení klíčových pojmů (konceptová vrstva), aby je pak žáci byli schopni použít při řešení životních situací (kompetenční vrstva)

Cílem je přecházet od konkrétních zkušeností  žáků (tematická vrstva) ke správnému uchopení klíčových pojmů (konceptová vrstva), aby je pak žáci byli schopni použít při řešení životních situací (kompetenční vrstva)

ÚKOL

Zvažte, které pojmy by bylo možné ještě do schématu hloubkové struktury doplnit.

Pro porozumění žákovským prekonceptům (předporozumění vycházející z jejich osobní zkušenosti) je důležitý dostatečný čas na evokaci myšlenek a na to, aby žáci dokázali svoje myšlenky zformulovat.

Učitelka vrací pozornost žáků k porozumění základním pojmům (konceptové vrstvě). 

V tuto chvíli žáci reflektují co znají a jak je jejich poznání použitelné – to může vyústit ve formulování nových otázek nebo problémů k řešení.

Pro formativní zpětnou vazbu je důležitou strategií aktivace spolužáků jak zdrojů učení.

Pro používání formativního hodnocení ve výuce je potřebné správné nastavení formativního klimatu ve třídě. Pro žáky je důležité, aby prostředí ve třídě bylo bezpečné a výuka probíhala v atmosféře důvěry a vzájemného respektu. To jsou důležité podmínky, které utváří pozitivní klima třídy v rámci kterého jsou žáci vnitřně motivováni a dosahují lepších studijních výsledků. 

Aby komunikace mezi žáky byla soustředěna na výukový obsah je důležité, aby ve třídě bylo dobré klima, v němž je oceňováno společné hledání a učení se.

Pro formativní zpětnou vazbu je důležitou strategií aktivace spolužáků jak zdrojů učení.

OTÁZKA

Máte pocit, že by se Vám hodil nástroj na zhodnocení klimatu ve vaší třídě?

RVP Evaluační nástroje

Učitelka zdůrazňuje potřebu formulovat vysvětlení

Dobrá zpětná vazba může vést ke zpřesňování práce s pojmy obvod a obsah.

Organizace diskuse žáků

Organizace diskuse žáků je pro badatelskou výuku i pro formativní hodnocení klíčovým prvkem. Je zdrojem informací o tom, jak dosud probíhalo učení se jednotlivých žáků, poskytuje důležité informace pro rozhodování o dalších krocích ve výuce.

Diskuse podporuje vzájemné učení a když mají žáci možnost zpřesňovat a doplňovat odpovědi vede také ke zpřesňování porozumění užívaným pojmům. Žákovský jazyk je tady výhodou, oceňují ho jak žáci (když mi to říká spolužák, lépe rozumím), tak učitelé (žáci si dovedou poradit a vysvětlit si věci velmi přístupným způsobem).

Na druhou stranu, skupinová diskuse je pro učitele mnohdy výzvou – protože je to hodně komplexní situace, reagovat na všechny žáky vyžaduje dobře organizovat proces diskuse (aby někdo nezůstal opomíjen) a věcnou správnost žákovských vstupů. To může být někdy pro učitele zahlcující.

Při zpřesňování práce s pojmy se mohou ukázat problémy spojené s tím, že žáci sice pojmu rozumí, ale nedovedou ho používat v jiných kontextech, případně se vracejí k původnímu prekonceptu.

Správné používání pojmu předpokládá doplnění porozumění tím, že se žáci vrací k definičním charakteristikám, prozkoumávají správné příklady pojmu a příklady, které daným pojmem nelze označit a potom znovu vytvářejí a analyzují hypotetická použití pojmu.