Rozhovor o hodnocení žáků ve výuce

Video
Chat
Email
Poznámkový blok

 Jaký je rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením?


Myslíte si, že by se mělo hodnotit sumativně nebo formativně?


Formativní hodnocení je jako kouzelné zrcadlo, které žáka navede na správnou cestu.

 


Formativní hodnocení je jako výpis z účtu, který žáka informuje, jak na tom je.

 


Formativní hodnocení je jako dopravní značka, která všem na dopravním hřišti říká, co mají dělat.


Formativní hodnocení je jako monitor EEG, jehož výsledky sledují jak žáci, tak učitel. Učitel je v roli lékaře, který na základě výsledků navrhuje další postup


Vlastní metafora formativního hodnocení

Formativní hodnocení je jako výstup na vrchol hory.


Jaké podmínky by měly být splněny při formativním hodnocení?


Formativní hodnocení je vrchol učitelského řemesla.


Jak se připravit na dobré otázky?


Jaké má formativní hodnocení limity?  

style="width: 590px;"


Jaké se mohou vyskytovat při zavádění formativního hodnocení překážky?


Jak přesvědčíte svou kolegyni, aby formativně hodnotila?