Obsah trojúhelníku

Video
Titulky

Thea
Co?e?
Thea
Co?e?
Linda
deset
Linda
deset
Thea
Minimojov??
Thea
Minimojov??
U:
Kdyby n?kdo pot?eboval, zeptejte se, ano?
U:
Kdyby n?kdo pot?eboval, zeptejte se, ano?
Thea
Co to je tadycto slovo?
Thea
Co to je tadycto slovo?
U:
Co tam je naps?no, nic?
U:
Co tam je naps?no, nic?
Thea
Minimojov?
Thea
Minimojov?
U:
Mimo, minimojov? jsou sk??tkov?, jo?
U:
Mimo, minimojov? jsou sk??tkov?, jo?
Thea
Aha. Dob?e. A co tam d?laj? sk??tci? Tak
Thea
Aha. Dob?e. A co tam d?laj? sk??tci? Tak
Linda
Tak?e, kolik oran?ov?ch pol??ek
Linda
Tak?e, kolik oran?ov?ch pol??ek
Thea
Tak?e tohlecto. ?tvercov?ch pol? pot?ebuj? minimojov?, dob?e, na vybarven? (???) modr?ho, zelen?ho a ?erven?ho troj?heln?ka. Zapi?te pod ka?d? troj?heln?k. Jo, tak jo.
Thea
Tak?e tohlecto. ?tvercov?ch pol? pot?ebuj? minimojov?, dob?e, na vybarven? (???) modr?ho, zelen?ho a ?erven?ho troj?heln?ka. Zapi?te pod ka?d? troj?heln?k. Jo, tak jo.
Linda
Jo, tak, j? jsem to nepochopila
Linda
Jo, tak, j? jsem to nepochopila
Thea
J? jo, pod?vej. To je asi jeden ?tverec a tady, vid?? ten celej ?tverec? Tak ty mus?me spo??tat a pak tyhlecty kousky tam prost? mus?me n?jak zapojit, aby jako kolik ?tverc? to tvo??.
Thea
J? jo, pod?vej. To je asi jeden ?tverec a tady, vid?? ten celej ?tverec? Tak ty mus?me spo??tat a pak tyhlecty kousky tam prost? mus?me n?jak zapojit, aby jako kolik ?tverc? to tvo??.
Linda
Aha, tak?e jeden, dva
Linda
Aha, tak?e jeden, dva
Thea
Tak?e to nen? slo?it?
Thea
Tak?e to nen? slo?it?
Linda
T?i, ?ty?i, p?t
Linda
T?i, ?ty?i, p?t
Thea
hm
Linda
?est
Thea
hm
Linda
?est
Thea
A tady n?vod, vy?e?te si to samy. Dob?e, neboj, je to jednoduch?, ale, dob?e, tak jdeme, tak?e spo??t?me ty cel? ?tverce, tak?e. Jeden, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est. Je ?est cel?ch ?tverc?. Tak, m??eme tam asi kreslit, j? si vezmu tu?ku na to.
Thea
A tady n?vod, vy?e?te si to samy. Dob?e, neboj, je to jednoduch?, ale, dob?e, tak jdeme, tak?e spo??t?me ty cel? ?tverce, tak?e. Jeden, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est. Je ?est cel?ch ?tverc?. Tak, m??eme tam asi kreslit, j? si vezmu tu?ku na to.
Thea
Raz, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est, u? m?me ?est ?tverc?
Thea
Raz, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est, u? m?me ?est ?tverc?
Linda
A te? spo??t?me tady ty zbytky?
Linda
A te? spo??t?me tady ty zbytky?
Thea
Jo ale ono to nen? ?pln? p?esn? jako ?e. Tak j? to budu nahrazovat.
Thea
Jo ale ono to nen? ?pln? p?esn? jako ?e. Tak j? to budu nahrazovat.
Linda
Po?kej, to je hrozn? t??k?. Po?kej, j? si spo??t?m, kolik m? jeden. Jeden ?tvere?ek m? jeden centimetr, po?kej
Linda
Po?kej, to je hrozn? t??k?. Po?kej, j? si spo??t?m, kolik m? jeden. Jeden ?tvere?ek m? jeden centimetr, po?kej
Thea
No ale to mus? b?t p?esn?, tak?e. Nevid??, jak n?s tady odposlouch?v? tahlencta v?ci?ka ?ern?. Ne ale tak ono je to takov? stra?ideln?. Je?t? pak sly?et, co jsem te? ?ekla, co. No, tak?e, tak nic, no. Tak kdy? tadycto je stejn? jin? ne? tadycto nebo to je mo?n? stejn?, ale tady, j? to, to je jedno. Hele, tohlencto je ono. Jasn?, tak?e to takhle, tak?e to m?me, tohlencto d?me k?tomudle, tak?e taklenct, a bude to sedm ?tvere?k?, potom tohlencto d?me k?tomudle a bude to osm
Thea
No ale to mus? b?t p?esn?, tak?e. Nevid??, jak n?s tady odposlouch?v? tahlencta v?ci?ka ?ern?. Ne ale tak ono je to takov? stra?ideln?. Je?t? pak sly?et, co jsem te? ?ekla, co. No, tak?e, tak nic, no. Tak kdy? tadycto je stejn? jin? ne? tadycto nebo to je mo?n? stejn?, ale tady, j? to, to je jedno. Hele, tohlencto je ono. Jasn?, tak?e to takhle, tak?e to m?me, tohlencto d?me k?tomudle, tak?e taklenct, a bude to sedm ?tvere?k?, potom tohlencto d?me k?tomudle a bude to osm
Linda
Po?kej, nevybarv?me si to n?jak, aby to
Linda
Po?kej, nevybarv?me si to n?jak, aby to
Thea
J? tam d?l?m, v??, te?ky, aby to ?, je to v?pohod? asi. Osm, potom
Thea
J? tam d?l?m, v??, te?ky, aby to ?, je to v?pohod? asi. Osm, potom
Linda
T?to d?me, ne, todle d?me to
Linda
T?to d?me, ne, todle d?me to
Thea
Jo, ale tady je ten kousek tady takovejhle
Thea
Jo, ale tady je ten kousek tady takovejhle
Linda
A tam d?me t?to, ne?
Linda
A tam d?me t?to, ne?
Thea
Ale to u? jsme tam daly, to u? jsme daly n?kam jinam
Thea
Ale to u? jsme tam daly, to u? jsme daly n?kam jinam
Linda
Ne, toto jsme daly sem a todle jsme daly jinam
Linda
Ne, toto jsme daly sem a todle jsme daly jinam
Thea
obr?cen?
Thea
obr?cen?
Linda
Ne, toto jsme daly sem a toto sem
Linda
Ne, toto jsme daly sem a toto sem
Thea
Jo, no pr?v?
Thea
Jo, no pr?v?
Linda
no
Linda
no
Thea
Tak?e tam je te?ka, tak?e je?t? tohle
Thea
Tak?e tam je te?ka, tak?e je?t? tohle
Linda
toto
Thea
Tak?e je?t? zb?v? tadycto, tadycto, tadycto
Linda
toto
Thea
Tak?e je?t? zb?v? tadycto, tadycto, tadycto
Linda
Toto bychom mohly
Linda
Toto bychom mohly
Thea
Tak kolik m?me, osm ?tverc?
Thea
Tak kolik m?me, osm ?tverc?
Linda
Toto bychom
Linda
Toto bychom
Thea
Je??? a je?t? jsem tam ur?it? ud?lala n?jakou chybu
Thea
Je??? a je?t? jsem tam ur?it? ud?lala n?jakou chybu
Linda
Ehm, po?kej, vid??? Toto d?me sem, tak to bude za hranic? toho ?tverce
Linda
Ehm, po?kej, vid??? Toto d?me sem, tak to bude za hranic? toho ?tverce
Thea
Jo, u? to ch?pu, j? u? to ch?pu. Tohlencto jde sem, proto?e tady taky p?ekon?v?. Tak?e to bude dev?t a deset
Thea
Jo, u? to ch?pu, j? u? to ch?pu. Tohlencto jde sem, proto?e tady taky p?ekon?v?. Tak?e to bude dev?t a deset
U:
Tak, stop d?ti, tady je time, ???. Pros?m v?s, ten ?lut? troj?heln?k tam je proto, tam nep??ete, ten ?lut? troj?heln?k, tam spo??t? obsah toho troj?heln?ka ten, komu nap??ete n?vod tady na tyhlety ??dky. Rozum?te tomu, jo? ?t?te si pozorn? zad?n?, vy to tam, kluci jako, ne?tete tak ?pln? s?porozum?n?m. Tak.
U:
Tak, stop d?ti, tady je time, ???. Pros?m v?s, ten ?lut? troj?heln?k tam je proto, tam nep??ete, ten ?lut? troj?heln?k, tam spo??t? obsah toho troj?heln?ka ten, komu nap??ete n?vod tady na tyhlety ??dky. Rozum?te tomu, jo? ?t?te si pozorn? zad?n?, vy to tam, kluci jako, ne?tete tak ?pln? s?porozum?n?m. Tak.
Thea
Tady je sedm, j? jsem to u nich vid?la.
Thea
Tady je sedm, j? jsem to u nich vid?la.
Linda
Te? jdeme stejn? na toto, tak?e, jeden, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est, ?est, tak. Toto bych, ne, po?kej. Tady toto bychom daly sem
Linda
Te? jdeme stejn? na toto, tak?e, jeden, dva, t?i, ?ty?i, p?t, ?est, ?est, tak. Toto bych, ne, po?kej. Tady toto bychom daly sem
Thea
Jo.
Thea
Jo.
Linda
tak?e
Linda
tak?e
Thea
Tak?e sedm. Tak to d?lej, j? to budu po??tat. Tak?e sedm
Thea
Tak?e sedm. Tak to d?lej, j? to budu po??tat. Tak?e sedm
Linda
Ehm, dal??, to ehm. No, sedm a d?l nev?m.
Linda
Ehm, dal??, to ehm. No, sedm a d?l nev?m.
Thea
Oukej, tak ty po??tej, j? to budu tady ps?t.
Thea
Oukej, tak ty po??tej, j? to budu tady ps?t.
Linda
Po?kej, u? mo?n? v?m.
Linda
Po?kej, u? mo?n? v?m.
Thea
J? u? taky v?m.
Thea
J? u? taky v?m.
Linda
Toto bychom daly sem
Linda
Toto bychom daly sem
Thea
Hm, tak?e to je kolik ?e? Osm nebo dev?t?
Thea
Hm, tak?e to je kolik ?e? Osm nebo dev?t?
Linda
osm
Linda
osm
Thea
Oukej, osm. A tadycto bychom daly sem
Thea
Oukej, osm. A tadycto bychom daly sem
Linda
Toto bych
Linda
Toto bych
Thea
Tak?e dev?t
Linda
To a toto bychom daly sem
Thea
Tak?e dev?t
Linda
To a toto bychom daly sem
Thea
Jo, tak?e deset. Z?sek?
Thea
Jo, tak?e deset. Z?sek?
Linda
deset
Linda
deset
Thea
Tak to napi?
Thea
Tak to napi?
Linda
tak?e
Linda
tak?e
Thea
J? mysl?m, ?e to maj? spr?vn?, ale oukej
Thea
J? mysl?m, ?e to maj? spr?vn?, ale oukej
Linda
Toto bychom daly
Linda
Toto bychom daly
Thea
Tak?e m?me raz, dva, raz, dva, t?i, t?i m?me no a tadycto d?me sem, tak?e ?ty?i
Thea
Tak?e m?me raz, dva, raz, dva, t?i, t?i m?me no a tadycto d?me sem, tak?e ?ty?i
Linda
A toto bychom daly sem
Linda
A toto bychom daly sem
Thea
Hmm, p?t
Thea
Hmm, p?t
Linda
hmm
Linda
hmm
Thea
Tohlecto sem, tak?e ?est a sedm a tohlencto? Osm, ale to nen? p?lka, tak?e, tak?e osm, j? jsem vid?la oni tam, ale oni tam, ach jo. Tak jo, po?kej, j? to zkus?m je?t? jednou. Raz, dva, t?i, ?ty?i, jo, ?ty?i, hmm, p?t a ?est, sedm. Jo, je jich sedm. Sedm, jsem se p?epsala.
Thea
Tohlecto sem, tak?e ?est a sedm a tohlencto? Osm, ale to nen? p?lka, tak?e, tak?e osm, j? jsem vid?la oni tam, ale oni tam, ach jo. Tak jo, po?kej, j? to zkus?m je?t? jednou. Raz, dva, t?i, ?ty?i, jo, ?ty?i, hmm, p?t a ?est, sedm. Jo, je jich sedm. Sedm, jsem se p?epsala.
Linda
Chce? gumu?
Linda
Chce? gumu?
Thea
J? m?m. Sedm a jako?e tohlecto nen? ?pln? p?lka, nebo jo, sedm a p?l prost?. A po?kej, tak a te?ko. Napi?te n?vod spolu??k?m, ti to p?j??m
Thea
J? m?m. Sedm a jako?e tohlecto nen? ?pln? p?lka, nebo jo, sedm a p?l prost?. A po?kej, tak a te?ko. Napi?te n?vod spolu??k?m, ti to p?j??m
Linda
Tak jo. No, jak to ud?lat. J? neum?m vysv?tlovat, to je m?j probl?m.
Linda
Tak jo. No, jak to ud?lat. J? neum?m vysv?tlovat, to je m?j probl?m.
Thea
Jako?e to, ten ?lut? troj?heln?k. Oukej, tak si to budou ostatn? podle toho zkou?et, tak?e to bude velice n?ro?n?, ale dob?e. Ehm
Thea
Jako?e to, ten ?lut? troj?heln?k. Oukej, tak si to budou ostatn? podle toho zkou?et, tak?e to bude velice n?ro?n?, ale dob?e. Ehm
Linda
toto maj? napsat oni.
Linda
toto maj? napsat oni.
Thea
Oni?
Thea
Oni?
Linda
Jo. Tohle u? oni, toto my.
Linda
Jo. Tohle u? oni, toto my.
Thea
Oukej, tak to jdeme d?t. Tak?e jak?
Thea
Oukej, tak to jdeme d?t. Tak?e jak?
Linda
Tak?e
Linda
Tak?e
Thea
Tak?e, j? za?nu teda. Ud?laly jsme si miliony te?ek. J? za?nu teda. Prvn?, za prv?, jako?e
Thea
Tak?e, j? za?nu teda. Ud?laly jsme si miliony te?ek. J? za?nu teda. Prvn?, za prv?, jako?e
Linda
Zaprv? se p??e takhle
Linda
Zaprv? se p??e takhle
Thea
Oukej, tak?e je?t? jednou. Tak to vygumuj i tady pros?m.
Thea
Oukej, tak?e je?t? jednou. Tak to vygumuj i tady pros?m.
Linda
Promi?, ?e jsem si p?j?ila tvoj? gumu na tohle i.
Linda
Promi?, ?e jsem si p?j?ila tvoj? gumu na tohle i.
Thea
Tak, zaprv?, tak?e jako?e aby tohlencto, pod?, se?t?te v?echny ?tverce
Thea
Tak, zaprv?, tak?e jako?e aby tohlencto, pod?, se?t?te v?echny ?tverce
Linda
Kter? jsou, hm, kter? jsou, jak to ??ct
Linda
Kter? jsou, hm, kter? jsou, jak to ??ct
Thea
spo?t?te
Thea
spo?t?te
Linda
?tverce, kter? jsou
Linda
?tverce, kter? jsou
Thea
Spo??tejte
Thea
Spo??tejte
Linda
?tverce
Linda
?tverce
Thea
v?echny ?tverce v?troj?heln?ku, kter? jsou cel?
Thea
v?echny ?tverce v?troj?heln?ku, kter? jsou cel?
Linda
Jo. Cel?.
Linda
Jo. Cel?.
Thea
V?echny ?tverce v?troj?heln?ku, kter? jsou cel?. Tak, druh? krok
Thea
V?echny ?tverce v?troj?heln?ku, kter? jsou cel?. Tak, druh? krok
Linda
Druh? krok. Tak, dejte si, nejlep?? n?vod na sv?t?. Spo??tejte v?echny ?tverce a m?te hotovo.
Linda
Druh? krok. Tak, dejte si, nejlep?? n?vod na sv?t?. Spo??tejte v?echny ?tverce a m?te hotovo.
Thea
Potom dejte, slo?te
Thea
Potom dejte, slo?te
Linda
Zkuste slo?it
Linda
Zkuste slo?it
Thea
Ne to ne zkuste, proto?e to mus? ud?lat, tak?e
Thea
Ne to ne zkuste, proto?e to mus? ud?lat, tak?e
Linda
Dob?e, tak?e slo?te
Linda
Dob?e, tak?e slo?te
Thea
Po?kej, j? v?m, slo?te ?tverce, slo?te ??sti ?tverce, aby zapadaly k?sob?.
Thea
Po?kej, j? v?m, slo?te ?tverce, slo?te ??sti ?tverce, aby zapadaly k?sob?.
Linda
Pokuste se up?ct???
Linda
Pokuste se up?ct???
Thea
Tak?e je?t? jednou. Slo?te ??sti ?tverce
Thea
Tak?e je?t? jednou. Slo?te ??sti ?tverce
Linda
K sob?
Linda
K sob?
Thea
Aby vytvo?ily jeden celek
Thea
Aby vytvo?ily jeden celek
Linda
Ano, to by bylo l?pe srozumiteln?
Linda
Ano, to by bylo l?pe srozumiteln?
Thea
Slo?te ??sti ?tverc?, jestli n?s sly?? v?bec jak tady v?ichni mluv?j. ?tverce
Thea
Slo?te ??sti ?tverc?, jestli n?s sly?? v?bec jak tady v?ichni mluv?j. ?tverce
Linda
Ur?it?. T?ta m? sv?j diktafon, kdy? nat??? on a sly?? to ?pln? v?echno, tak?e je to jako
Linda
Ur?it?. T?ta m? sv?j diktafon, kdy? nat??? on a sly?? to ?pln? v?echno, tak?e je to jako
U:
Pros?m v??, kdo bude m?t hotov?, m? upozorn?
U:
Pros?m v??, kdo bude m?t hotov?, m? upozorn?
Thea
Je tady tvrd? nebo m?kk? i? Oni po??taj? tadycto? A nemaj to
Thea
Je tady tvrd? nebo m?kk? i? Oni po??taj? tadycto? A nemaj to
Linda
Ka?dej to d?l? jinak, ne?
Linda
Ka?dej to d?l? jinak, ne?
Thea
Oukej, ale tady to p?ece, my to m??eme d?lat?
Thea
Oukej, ale tady to p?ece, my to m??eme d?lat?
Linda
Ne. To d?laj? oni podle toho n?vodu.
Linda
Ne. To d?laj? oni podle toho n?vodu.
Thea
Ale oni tam je?t?, oukej, tak j? to nebudu. Jo, jo jasn?, u? to ch?pu, u? to ch?pu, j? jsem myslela ?pln? n?co jin?ho, ale j? si to. Slo?te ?tverce, aby utvo?ili, jo a pak aby utvo?ili, prost? z?toho ?tverce aby utvo?ili celek. Zat?et?
Thea
Ale oni tam je?t?, oukej, tak j? to nebudu. Jo, jo jasn?, u? to ch?pu, u? to ch?pu, j? jsem myslela ?pln? n?co jin?ho, ale j? si to. Slo?te ?tverce, aby utvo?ili, jo a pak aby utvo?ili, prost? z?toho ?tverce aby utvo?ili celek. Zat?et?
Linda
dovol
Linda
dovol
Linda
Co?
Linda
Co?
Linda
te?ka
Linda
te?ka
Thea
Kde se
Thea
Kde se
Linda
Se?t?te ?tverce, kter? v?m vznikly. Spo??tejte ?tverce, kter? jsou hotov?.
Linda
Se?t?te ?tverce, kter? v?m vznikly. Spo??tejte ?tverce, kter? jsou hotov?.
Thea
Oukej, tak te? to zkus ty zase n?co napsat.
Thea
Oukej, tak te? to zkus ty zase n?co napsat.
Linda
Jo a m??u si p?j?it tvoj? tu?ku, aby to nevypadalo
Linda
Jo a m??u si p?j?it tvoj? tu?ku, aby to nevypadalo
Thea
Jo, jo
Thea
Jo, jo
Linda
Tady p??e, se?t?te, te, ?tverce
Linda
Tady p??e, se?t?te, te, ?tverce
Thea
Tam nen? mezera, ud?lej mezeru
Thea
Tam nen? mezera, ud?lej mezeru
Linda
Po?kej, p?j? mi gumu.
Linda
Po?kej, p?j? mi gumu.
Thea
Jo, jo. J? ti mo?n? d?m tro?ku v?razn?j?? tu?ku, takhle p??e tak slab? p?smenka.
Thea
Jo, jo. J? ti mo?n? d?m tro?ku v?razn?j?? tu?ku, takhle p??e tak slab? p?smenka.
Linda
J? to, jo, d?k. J? trochu trp?m na to, ?e nep??u mezery ?
Linda
J? to, jo, d?k. J? trochu trp?m na to, ?e nep??u mezery ?
Eli??
Vem si tu?ku asi
Eli??
Vem si tu?ku asi
Honza
J? si vezmu n?jak? pastelky, a? si to m??eme zv?raz?ovat ty ??sti.
Honza
J? si vezmu n?jak? pastelky, a? si to m??eme zv?raz?ovat ty ??sti.
Eli??
Jo, j? si vezmu tu?ku. A o?ez?v?tko.
Eli??
Jo, j? si vezmu tu?ku. A o?ez?v?tko.
Honza
J? m?m tohle. J? bych nejd??v.
Honza
J? m?m tohle. J? bych nejd??v.
Eli??
Je?t? po?kej.
Eli??
Je?t? po?kej.
Honza
Koukej, u tohohle bych to po??tal takhle. Co vezmu zv?razn?me
Honza
Koukej, u tohohle bych to po??tal takhle. Co vezmu zv?razn?me
Eli??
No jasn?.
Eli??
No jasn?.
Honza
Vypo??t?me si obsah toho ?tverce a pak si to jenom rozd?l?me.
Honza
Vypo??t?me si obsah toho ?tverce a pak si to jenom rozd?l?me.
Eli??
Tak po?kej.
Eli??
Tak po?kej.
Honza
Jo.
Honza
Jo.
Eli??
Sta?? jenom jedna. Tak?e to budu po??tat jako kolik m? jeden ?tvere?ek. Jeden centimetr.
Eli??
Sta?? jenom jedna. Tak?e to budu po??tat jako kolik m? jeden ?tvere?ek. Jeden centimetr.
Honza
M? jeden centimetr a obsah je jeden centimetr ?tvere?n?.
Honza
M? jeden centimetr a obsah je jeden centimetr ?tvere?n?.
Eli??
Po?kej, tak?e kdy? tam m?me ?tverec, ale tady to m?, ale tady to m? ?ty?i, tak?e p?t kr?t ?ty?i.
Eli??
Po?kej, tak?e kdy? tam m?me ?tverec, ale tady to m?, ale tady to m? ?ty?i, tak?e p?t kr?t ?ty?i.
Honza
Ano.
Honza
Ano.
Eli??
Je dvacet, tak?e dvacet?
Eli??
Je dvacet, tak?e dvacet?
Honza
Deset, tak?e ten prvn? m? deset.
Honza
Deset, tak?e ten prvn? m? deset.
Eli??
Deset.
Honza
Po?kej, j? si to tam nap??u. A ten druh?, ten si rozd?l?me takhle na ?tverce, bych ud?lal.
Eli??
Deset.
Honza
Po?kej, j? si to tam nap??u. A ten druh?, ten si rozd?l?me takhle na ?tverce, bych ud?lal.
Eli??
No na p?l, to je nep?esn? ale, koukej, to je nep?esn?.
Eli??
No na p?l, to je nep?esn? ale, koukej, to je nep?esn?.
Honza
Ne, nen? to p?esn?, ale prost?, j? to vid?m.
Honza
Ne, nen? to p?esn?, ale prost?, j? to vid?m.
Eli??
Tak, no. Koukej, koukej. Tak?e, j? tady ud?l?m ?ernou, to jsem mohl ud?lat potom, no, to je jedno. Tady ??ra, p?j?, ud?l?me to to, barevnou
Eli??
Tak, no. Koukej, koukej. Tak?e, j? tady ud?l?m ?ernou, to jsem mohl ud?lat potom, no, to je jedno. Tady ??ra, p?j?, ud?l?me to to, barevnou
Honza
No a te?, te? bych to ale vypo??tal takhle ty obsahy, po?kat, vlastn?, tohohle obsah je ?pln? cel?ho tohohle. Takhle to ale
Honza
No a te?, te? bych to ale vypo??tal takhle ty obsahy, po?kat, vlastn?, tohohle obsah je ?pln? cel?ho tohohle. Takhle to ale
Eli??
Po?kat, tak?e kdy? tohle to je cel? obsah, tak?e?t?i, raz, dva, t?i, ?ty?i, to je t?i kr?t ?ty?i je kolik
Eli??
Po?kat, tak?e kdy? tohle to je cel? obsah, tak?e?t?i, raz, dva, t?i, ?ty?i, to je t?i kr?t ?ty?i je kolik
Honza
Hm, je dvan?ct
Eli??
Jo, dvan?ct. Tak?e dvan?ct a
Honza
Hm, je dvan?ct
Eli??
Jo, dvan?ct. Tak?e dvan?ct a
Honza
A tohle je dvan?ct a
Honza
A tohle je dvan?ct a
Eli??
Tak?e p??u dvan?ct, tak?e tohle m? ?est.
Eli??
Tak?e p??u dvan?ct, tak?e tohle m? ?est.
Honza
Ano, ?est a tohle je dvan?ct
Honza
Ano, ?est a tohle je dvan?ct
Eli??
To je dvan?ct
Eli??
To je dvan?ct
Honza
Jo, tak?e, jo, dvan?ct. A te? ten posledn?. Po?kej, m??u to j?, koukej, ty si v tom mo?n? bude? to, ale j? to zkus?m to. Takhle bych to d?lal, ?e bych si to takhle rozd?lil a takhle bych jednodu?e ud?lal, ?e tohle
Honza
Jo, tak?e, jo, dvan?ct. A te? ten posledn?. Po?kej, m??u to j?, koukej, ty si v tom mo?n? bude? to, ale j? to zkus?m to. Takhle bych to d?lal, ?e bych si to takhle rozd?lil a takhle bych jednodu?e ud?lal, ?e tohle
Eli??
Jo, jo
Eli??
Jo, jo
Honza
Tak?e tohle je polovina, jedna a p?l, tak?e tohle je jedna a p?l a tohle vypo?te? jenom ?e t?i kr?t ?ty?i, to je dvan?ct, jo, na?e, to je sedm a p?l
Honza
Tak?e tohle je polovina, jedna a p?l, tak?e tohle je jedna a p?l a tohle vypo?te? jenom ?e t?i kr?t ?ty?i, to je dvan?ct, jo, na?e, to je sedm a p?l
Eli??
A po?kej, jo, jasn?, ch?pu
Eli??
A po?kej, jo, jasn?, ch?pu
Honza
Takhle
Honza
Takhle
Eli??
To je sedm a p?l plus to, je osm, je dev?t
Eli??
To je sedm a p?l plus to, je osm, je dev?t
Honza
Ne, tohle u? je ten v?sledek
Honza
Ne, tohle u? je ten v?sledek
Eli??
Jo, jo, jo. To u? tady m?m.
Eli??
Jo, jo, jo. To u? tady m?m.
Honza
Je?t? to rad?i podtrhneme dvakr?t. Tak jo, m?me tu prvn? a te? je?t? nap, napi?te n?vod pro spolu??ky, jak po??tat, jak? po?et ve ?lut?m troj?heln?ku
Honza
Je?t? to rad?i podtrhneme dvakr?t. Tak jo, m?me tu prvn? a te? je?t? nap, napi?te n?vod pro spolu??ky, jak po??tat, jak? po?et ve ?lut?m troj?heln?ku
Eli??
J? bych, kde je ten ?lutej troj?heln?k
Eli??
J? bych, kde je ten ?lutej troj?heln?k
Honza
Tady to mysl?m, to je tohohle. Tak ale, j? bych tam ?ekl, aby si, aby si ud?lali n?jak, aby si ho n?jak rozd?lil. Tak?e nejd??v si rozd?lte troj?heln?k na
Honza
Tady to mysl?m, to je tohohle. Tak ale, j? bych tam ?ekl, aby si, aby si ud?lali n?jak, aby si ho n?jak rozd?lil. Tak?e nejd??v si rozd?lte troj?heln?k na
Eli??
A pan? u?itelko?
Eli??
A pan? u?itelko?
U:
Ano?
U:
Ano?
Eli??
Jenom ?e my tady, my u t? jedni?ky, tak u tady to, tak my m?me tady ten troj?heln?k?
Eli??
Jenom ?e my tady, my u t? jedni?ky, tak u tady to, tak my m?me tady ten troj?heln?k?
U:
Ne, p?e?ti si, co m?? ud?lat d?l. A zapi?
U:
Ne, p?e?ti si, co m?? ud?lat d?l. A zapi?
Eli??
No ale tak, ?lut?m, ale tady ??dn? nen?
Eli??
No ale tak, ?lut?m, ale tady ??dn? nen?
U:
No to nen?, pr?v?, tak?e napi?, jak by, jak by to m?l d?lat, kdy? to jako bude d?lat. Jak bude po??tat tady u toho.
U:
No to nen?, pr?v?, tak?e napi?, jak by, jak by to m?l d?lat, kdy? to jako bude d?lat. Jak bude po??tat tady u toho.
Eli??
Jo, hm.
Eli??
Jo, hm.
U:
Jo, jak to bude d?lat, proto?e oni budou ?e?it tenhle ten druhej teprve, jo?
U:
Jo, jak to bude d?lat, proto?e oni budou ?e?it tenhle ten druhej teprve, jo?
Honza
Jo
Honza
Jo
U:
Jo ale podle va?eho n?vodu, on m? ka?d? tro?ku jinou strategii, tak?e jestli ten v?? n?vod jim n?co ?ekne, jestli je t?eba lep??, jo?
U:
Jo ale podle va?eho n?vodu, on m? ka?d? tro?ku jinou strategii, tak?e jestli ten v?? n?vod jim n?co ?ekne, jestli je t?eba lep??, jo?
Honza
Jo, hm, tak j? bych jim ?ekl, a? si nejd??v ten, ale
Honza
Jo, hm, tak j? bych jim ?ekl, a? si nejd??v ten, ale
U:
Tak to tam napi?, jo? Napi? t?eba, zaprv?, jo?
U:
Tak to tam napi?, jo? Napi? t?eba, zaprv?, jo?
Honza
J? bych nejd??v ?ekl, a? si to ten ?tverec
Honza
J? bych nejd??v ?ekl, a? si to ten ?tverec
U:
K jin? dvojici ? tohle to ne?e??te, jo vy ale nap??ete n?vod, vy sem nap??ete, tak, stop d?ti
U:
K jin? dvojici ? tohle to ne?e??te, jo vy ale nap??ete n?vod, vy sem nap??ete, tak, stop d?ti
Honza
Rozd?l? na n?jak? ??sti, aby se jim to
Honza
Rozd?l? na n?jak? ??sti, aby se jim to
Eli??
Aby se jim to dob?e po??talo
Eli??
Aby se jim to dob?e po??talo
Honza
Ano, ?e to rozd?l?
Honza
Ano, ?e to rozd?l?
U:
Tady je time, time, p???
Honza
T?eba na dv? ??sti, aby
U:
Tady je time, time, p???
Honza
T?eba na dv? ??sti, aby
U:
Pros?m v?s, ten ?lut? troj?heln??ek tam je proto, tam nep??ete, ten ?lut? troj?heln?k tam spo??t? obsah toho troj?heln?ka ten, komu nap??ete n?vod tady na tyhlety ??dky. Rozum?te tomu, jo? ?t?te si pozorn? zad?n?, vy to tam, kluci jako, ne?tete tak ?pln? s?porozum?n?m. Tak.
U:
Pros?m v?s, ten ?lut? troj?heln??ek tam je proto, tam nep??ete, ten ?lut? troj?heln?k tam spo??t? obsah toho troj?heln?ka ten, komu nap??ete n?vod tady na tyhlety ??dky. Rozum?te tomu, jo? ?t?te si pozorn? zad?n?, vy to tam, kluci jako, ne?tete tak ?pln? s?porozum?n?m. Tak.
Eli??
Tak?e ty bude? m?t tu?ku, j? budu m?t pero, jo?
Eli??
Tak?e ty bude? m?t tu?ku, j? budu m?t pero, jo?
Honza
Ale koukej, takhle, jak je ten troj?heln?k, tak j? bych si ho prost? takhle b?t jima rozd?lil
Honza
Ale koukej, takhle, jak je ten troj?heln?k, tak j? bych si ho prost? takhle b?t jima rozd?lil
Eli??
Ne, sp?? takhle bych si ho dal a potom bych dal p?lku
Eli??
Ne, sp?? takhle bych si ho dal a potom bych dal p?lku
Honza
No, ?e si to tady rozd?l??, z?toho si vypo??t??
Honza
No, ?e si to tady rozd?l??, z?toho si vypo??t??
Eli??
Nene, sp?? takhle, koukej, ?e ud?l??
Eli??
Nene, sp?? takhle, koukej, ?e ud?l??
Honza
Ne ne, v?? co, to nem??e?
Honza
Ne ne, v?? co, to nem??e?
Eli??
Ne, j? v?m, ale jako?e bum bum, potom tady to spo??t??. No jo vlastn? ale to nen? stejn?
Eli??
Ne, j? v?m, ale jako?e bum bum, potom tady to spo??t??. No jo vlastn? ale to nen? stejn?
Honza
Po?kej, j? bych, j? ti uk??u, jak bych to d?lal j?. M?? ?tvere?kovanej pap?r? Tak j? ti to tady nakresl?m. Tak, tady je n?jak ten troj?heln?k, nen? to p?esn?, ale dejme tomu. Tak?e, takhle kdyby to bylo, tak j? bych si ho takhle rozd?lil
Honza
Po?kej, j? bych, j? ti uk??u, jak bych to d?lal j?. M?? ?tvere?kovanej pap?r? Tak j? ti to tady nakresl?m. Tak, tady je n?jak ten troj?heln?k, nen? to p?esn?, ale dejme tomu. Tak?e, takhle kdyby to bylo, tak j? bych si ho takhle rozd?lil
Eli??
A potom, potom
Eli??
A potom, potom
Honza
A po??tal jedna, dva, t?i, tak?e tohle jsou dva
Honza
A po??tal jedna, dva, t?i, tak?e tohle jsou dva
Eli??
To m?me dva
Eli??
To m?me dva
Honza
A pak bych tady ale t?i, jeden, dva, hm, dva kr?t ?ty?i, to je osm
Honza
A pak bych tady ale t?i, jeden, dva, hm, dva kr?t ?ty?i, to je osm
Eli??
Osm
Eli??
Osm
Honza
D?leno dv?ma jsou ?ty?i
Eli??
D?leno dv?ma jsou ?ty?i
Honza
A je to ?est centimetr? a takhle bych jim to ?ekl, a? to po??taj?.
Honza
D?leno dv?ma jsou ?ty?i
Eli??
D?leno dv?ma jsou ?ty?i
Honza
A je to ?est centimetr? a takhle bych jim to ?ekl, a? to po??taj?.
Eli??
Tak?e, tak?e po?kej, tak?e
Eli??
Tak?e, tak?e po?kej, tak?e
Honza
Napi? tam, zkus to n?jak asi vyj?d?it o tom jak ?e
Honza
Napi? tam, zkus to n?jak asi vyj?d?it o tom jak ?e
Eli??
Tak mi pomoz, ty jo
Eli??
Tak mi pomoz, ty jo
Honza
J? nev?m, jak to m?me napsat
Honza
J? nev?m, jak to m?me napsat
Eli??
Tak jak to m?m napsat, tak?e
Eli??
Tak jak to m?m napsat, tak?e
Honza
Tak?e, napi?, za prv? si rozd?lte ?tverec
Honza
Tak?e, napi?, za prv? si rozd?lte ?tverec
Eli??
No tak za prv?
Eli??
No tak za prv?
Honza
Tak, abyste, abyste mohli vypo??tat
Honza
Tak, abyste, abyste mohli vypo??tat
Eli??
M?m velkejma nebo malejma, asi velkejma
Eli??
M?m velkejma nebo malejma, asi velkejma
Honza
J? nev?m, j? si to ur?uju tak?e. Tak za prv? rozd?lte ?tverec na
Honza
J? nev?m, j? si to ur?uju tak?e. Tak za prv? rozd?lte ?tverec na
Eli??
Po?kej, po?kej
Eli??
Po?kej, po?kej
Honza
Rozd?l ??sti, kter? se v?m l?b?
Honza
Rozd?l ??sti, kter? se v?m l?b?
Eli??
rozd?lte
Eli??
rozd?lte
Honza
L?pe po??taj, l?pe po??taj?
Honza
L?pe po??taj, l?pe po??taj?
Eli??
?tverec, ?tverec na ??sti, kter?
Eli??
?tverec, ?tverec na ??sti, kter?
Honza
A zkus to ps?t psace
Honza
A zkus to ps?t psace
Eli??
Ne, tiskace to je lep??. Na ??sti, kter? se v?m l?pe po??taj? a pak
Eli??
Ne, tiskace to je lep??. Na ??sti, kter? se v?m l?pe po??taj? a pak
Honza
A pak, kdy? v?m vyjde t?eba troj?heln?k, tak si z?toho troj?heln?ku ud?lejte jako dvakr?t, ?e v?m vyjde ?tverec a pak, pak si rozd?lte ten ?tverec
Honza
A pak, kdy? v?m vyjde t?eba troj?heln?k, tak si z?toho troj?heln?ku ud?lejte jako dvakr?t, ?e v?m vyjde ?tverec a pak, pak si rozd?lte ten ?tverec
Eli??
Tak?e za druh?, tak?e za druh? co d?l, co m?m napsat.
Eli??
Tak?e za druh?, tak?e za druh? co d?l, co m?m napsat.
Honza
Hm, za druh?, pak si ty ??sti, kter? jste si rozd?lili, zkuste si to ud?lat, aby to byla polovina n?jak?ho ?tvaru
Honza
Hm, za druh?, pak si ty ??sti, kter? jste si rozd?lili, zkuste si to ud?lat, aby to byla polovina n?jak?ho ?tvaru
Eli??
Tak?e po?kej, tak?e
Eli??
Tak?e po?kej, tak?e
Honza
Za druh?, ud?lej
Honza
Za druh?, ud?lej
Eli??
Napi? to ty, ty
Eli??
Napi? to ty, ty
Honza
Oukej, za druh?, hm
Honza
Oukej, za druh?, hm
Eli??
Mus?? takhle
Eli??
Mus?? takhle
Honza
Jo, j?, po?kej, m? se l?p p??e takhle
Honza
Jo, j?, po?kej, m? se l?p p??e takhle
Eli??
M? taky, ale j? jsem se t? ptal a
Eli??
M? taky, ale j? jsem se t? ptal a
Honza
Tak
Honza
Tak
Eli??
No jo
Eli??
No jo
Honza
A tak jak to m?m ??ct, ?e, aby, aby si z?toho t?eba troj?heln?ku ud?lali ?tverec
Honza
A tak jak to m?m ??ct, ?e, aby, aby si z?toho t?eba troj?heln?ku ud?lali ?tverec
Eli??
No a nebo abyste
Eli??
No a nebo abyste
Honza
No, po?kej
Honza
No, po?kej
Eli??
Pi? tiskace
Eli??
Pi? tiskace
Honza
Ud?lali z
Honza
Ud?lali z
Eli??
Hej, pi? tiskace
Eli??
Hej, pi? tiskace
Honza
Oukej.
Honza
Oukej.
Eli??
Teda, hm, no
Eli??
Teda, hm, no
Honza
Z ?tvaru ud?lat ?tverec, ?tverec a pak ho, hm, polovina
Honza
Z ?tvaru ud?lat ?tverec, ?tverec a pak ho, hm, polovina
Eli??
uka?
Eli??
uka?
Honza
Jedna polovina a
Honza
Jedna polovina a
Eli??
uka?
Eli??
uka?
Honza
A, jo, po?kej, tohle u? bude bod t?i a m??u je?t? napsat, proto?e j? u? v?m a t?i, hm, hm
Honza
A, jo, po?kej, tohle u? bude bod t?i a m??u je?t? napsat, proto?e j? u? v?m a t?i, hm, hm
Eli??
Uka?, to je
Eli??
Uka?, to je
Honza
To je, to je
Honza
To je, to je
Eli??
Jenom se kouknu, pros?m
Honza
Po?kej, j? to je?t?. Tady m??, posledn? jsem, jo, to jsem ?
Eli??
Jenom se kouknu, pros?m
Honza
Po?kej, j? to je?t?. Tady m??, posledn? jsem, jo, to jsem ?
Eli??
S, skuste?
Eli??
S, skuste?
Honza
Tam je z
Honza
Tam je z
Eli??
Honzo?
Eli??
Honzo?
Honza
Ano?
Honza
Ano?
Eli??
No, co n?m k?tomu ?ekne??
Eli??
No, co n?m k?tomu ?ekne??
Honza
?e jsem, ?e jsem se, ?e jsem to po po
Honza
?e jsem, ?e jsem se, ?e jsem to po po
Eli??
Hlavn?, ?e jsem ti dneska ??kal, ?e jsou lidi, kter? by, no. M?? to?
Eli??
Hlavn?, ?e jsem ti dneska ??kal, ?e jsou lidi, kter? by, no. M?? to?
Honza
Jo. Tady napi? se?t?te
Honza
Jo. Tady napi? se?t?te
Eli??
Tak aby ten prvn? ?tvar byla polovina. Vypo??tej obsah ?tverce a v?sledek vyd?lte a pak v?e se?t?te. No, tak to m?me to
Eli??
Tak aby ten prvn? ?tvar byla polovina. Vypo??tej obsah ?tverce a v?sledek vyd?lte a pak v?e se?t?te. No, tak to m?me to
Honza
hm
Honza
hm
Eli??
Tak to napi? tohle to, aby to bylo jako
Eli??
Tak to napi? tohle to, aby to bylo jako
Honza
se?t?te
Honza
se?t?te
Eli??
A je to
Eli??
A je to
Honza
Pan? u?itelko, my u? jsme hotov?
Honza
Pan? u?itelko, my u? jsme hotov?
Eli??
Po?kej. Hej, Ivo, m?te to u? hotov??
Eli??
Po?kej. Hej, Ivo, m?te to u? hotov??
Ivo
Je?t? ne, ale za chvilku to budeme m?t u?
Ivo
Je?t? ne, ale za chvilku to budeme m?t u?
Honza
Hele, ona tady nen? u?itelka? Kam ?la pan? u?itelka? Hm, jo, aha, ona tady n?kde je, ale kde? Jo, tamhle
Honza
Hele, ona tady nen? u?itelka? Kam ?la pan? u?itelka? Hm, jo, aha, ona tady n?kde je, ale kde? Jo, tamhle
U?itelka:
Kdy? jste dostali n??? n?vod, byl stejn? jako ten v??, nebo jste m?li jin? postup? Michale?
U?itelka:
Kdy? jste dostali n??? n?vod, byl stejn? jako ten v??, nebo jste m?li jin? postup? Michale?
Michal:
My jsme dostali od holek a je?t? tam od Maxe a od Mat?je a ani jeden nebyl stejn?.
Michal:
My jsme dostali od holek a je?t? tam od Maxe a od Mat?je a ani jeden nebyl stejn?.
U:
Kter? se ti zd?l nejlep???
U:
Kter? se ti zd?l nejlep???
Michal:
Nejlep?? byl n??. Oni, oni to m?li taky dobr?, ale m?li to jako ?e jin? zp?sob. T잚?.
Michal:
Nejlep?? byl n??. Oni, oni to m?li taky dobr?, ale m?li to jako ?e jin? zp?sob. T잚?.
U:
Jinej zp?sob. Zd?lo se ti slo?it?j??.
Michal
Ano
U:
Jinej zp?sob. Zd?lo se ti slo?it?j??.
Michal
Ano
U:
A v??em?
U:
A v??em?
Michal:
Jako, ne v?ichni dok??ou spo??tat prost? n?jak? ne?pln? ??sti dohromady.
Michal:
Jako, ne v?ichni dok??ou spo??tat prost? n?jak? ne?pln? ??sti dohromady.
U:
Aha a jak? jste m?li vy ten n?vrh?
U:
Aha a jak? jste m?li vy ten n?vrh?
Michal:
My jsme m?li, ?e jsme, prost? vezmeme kousek toho troj?heln?ku, ud?l?me si z?toho n?jak? ?tvar, u kter?ho m??eme spo??tat prost? ten obsah. Spo??t?me si ten obsah a vyd?l?me dv?ma.
Michal:
My jsme m?li, ?e jsme, prost? vezmeme kousek toho troj?heln?ku, ud?l?me si z?toho n?jak? ?tvar, u kter?ho m??eme spo??tat prost? ten obsah. Spo??t?me si ten obsah a vyd?l?me dv?ma.
U:
Na jak? ?tvar, jak? ?tvar jsi d?lal?
U:
Na jak? ?tvar, jak? ?tvar jsi d?lal?
Michal:
J? jsem to ukazoval u toho modr?ho troj?heln?ku.
Michal:
J? jsem to ukazoval u toho modr?ho troj?heln?ku.
U:
Uk??e na jin?ho ??ka v?oran?ov?m tri?ku. ? no, jak jste to m?li?
U:
Uk??e na jin?ho ??ka v?oran?ov?m tri?ku. ? no, jak jste to m?li?
Ivo?
My jsme to d?lali ?pln? stejn? a ?
Ivo?
My jsme to d?lali ?pln? stejn? a ?
Daniel
? n?m ?ekli, ?e to je nesrozumiteln?.
Daniel
? n?m ?ekli, ?e to je nesrozumiteln?.
U:
A ??m to je, ?e jim to p?ijde nesrozumiteln? a v?m se to zd?, ?e to je skv?lej, ?e to je skv?l? postup?
U:
A ??m to je, ?e jim to p?ijde nesrozumiteln? a v?m se to zd?, ?e to je skv?lej, ?e to je skv?l? postup?
Ivo?
Asi jsme na to zvykl?. J? nev?m.
Ivo?
Asi jsme na to zvykl?. J? nev?m.
U:
Jste na to zvykl?, aha.
U:
Jste na to zvykl?, aha.
Daniel
My jsme to vlastn? napsali skoro stejn? podle m? jako Michal.
Daniel
My jsme to vlastn? napsali skoro stejn? podle m? jako Michal.
Ivo?
No, kluci.
Ivo?
No, kluci.
U:
Jo?
U:
Jo?
Honza
To je podle m? jenom o tom, jak, jak p?em??l?te, o ?em. ?e to je individu?ln?.
Honza
To je podle m? jenom o tom, jak, jak p?em??l?te, o ?em. ?e to je individu?ln?.
U:
Aha. Tak to je zaj?mav? n?zor, docela, pov?dej, Maxi. P??, d?ti. A te? budeme poslouchat, holky, Amy. Te? u? budeme poslouchat, potichu, jo?
U:
Aha. Tak to je zaj?mav? n?zor, docela, pov?dej, Maxi. P??, d?ti. A te? budeme poslouchat, holky, Amy. Te? u? budeme poslouchat, potichu, jo?
Max
Jak ??kal Michal, ?e to, ?e jak to po??tali, tak na tom druh?m pap?ru, jak jsme dostali, tam je ten ?tvar, kterej t?m zp?sobem ne?el spo??tat.
Max
Jak ??kal Michal, ?e to, ?e jak to po??tali, tak na tom druh?m pap?ru, jak jsme dostali, tam je ten ?tvar, kterej t?m zp?sobem ne?el spo??tat.
U:
hm
U:
hm
Michal:
No, j? jsem to tam psal, tam ten men??, no, ten nejde
Michal:
No, j? jsem to tam psal, tam ten men??, no, ten nejde
U:
Hm. Tam to nejde t?m zp?sobem spo??tat, jo, hm. A pro? by to ne?lo spo??tat. No?
U:
Hm. Tam to nejde t?m zp?sobem spo??tat, jo, hm. A pro? by to ne?lo spo??tat. No?
Michal:
Tam to nelze rozd?lit na n?jak? ??sti, z?kter?ch si to lze spo??tat t?m na??m zp?sobem
Michal:
Tam to nelze rozd?lit na n?jak? ??sti, z?kter?ch si to lze spo??tat t?m na??m zp?sobem
U?itelka:
Tak si ka?d? zkus? jedno n?jak? hodnocen?, co mu to dalo, p?ineslo, co zjistil t?eba o sob? nebo o ostatn?ch.
U?itelka:
Tak si ka?d? zkus? jedno n?jak? hodnocen?, co mu to dalo, p?ineslo, co zjistil t?eba o sob? nebo o ostatn?ch.
Eli??:
Hm, j? jsem si odnesl to, ?e jsem si zase p?ipomn?l jako vypo??tat ty, obsah t?ch, t?ch troj?heln?k?.
Eli??:
Hm, j? jsem si odnesl to, ?e jsem si zase p?ipomn?l jako vypo??tat ty, obsah t?ch, t?ch troj?heln?k?.
U:
Jo, dob?e, co ty?
U:
Jo, dob?e, co ty?
Daniel
M? se l?bilo na tom to, ?e to byla i jako t?mov? pr?ce, ?e jsem pracoval s?Ivo?em, ?e se mi s?n?m pracovalo hezky a ?e pak jsem na tom l?bilo je?t? to, jak mi to ostatn? hodnotili, nebo jako, ?e se to prost? hodnotilo a ?e to nen? prost? jenom, je to spr?vn?, ?patn?, ale co se jim na tom je?t? nel?bilo.
Daniel
M? se l?bilo na tom to, ?e to byla i jako t?mov? pr?ce, ?e jsem pracoval s?Ivo?em, ?e se mi s?n?m pracovalo hezky a ?e pak jsem na tom l?bilo je?t? to, jak mi to ostatn? hodnotili, nebo jako, ?e se to prost? hodnotilo a ?e to nen? prost? jenom, je to spr?vn?, ?patn?, ale co se jim na tom je?t? nel?bilo.
U
Hm, v?born?. A co ty Va??ku.
U
Hm, v?born?. A co ty Va??ku.
Va??k
Mn? se l?bilo, ?e jsem mohl vyj?d?it sv?j n?zor na to. A ?e t?eba zjistil, jak to n?kdo po??t? a mohl se, mohl si to tak? zkusit vypo??tat t?m jeho
Va??k
Mn? se l?bilo, ?e jsem mohl vyj?d?it sv?j n?zor na to. A ?e t?eba zjistil, jak to n?kdo po??t? a mohl se, mohl si to tak? zkusit vypo??tat t?m jeho
U:
Jeho zp?sobem
U:
Jeho zp?sobem
Va?ek
Jo, t?m jeho zp?sobem.
Va?ek
Jo, t?m jeho zp?sobem.
U:
Hm, no.
Jan
Mn? se l?bilo, jak ??kal Mat?j, ?e vlastn? jako jde, ?e si m??e skoro jako vlastn? vypo??tat ka?dej jako sv?j zp?sob.
U:
Hm, no.
Jan
Mn? se l?bilo, jak ??kal Mat?j, ?e vlastn? jako jde, ?e si m??e skoro jako vlastn? vypo??tat ka?dej jako sv?j zp?sob.
U:
Hm. Mysl?te, ?e n?jak? ten zp?sob je tady nejlep?? nebo nejhor??? M? n?kdo n?jak? n?zor, ?e jeho je lep?? nebo n?koho jin?ho je lep??? Hm, Honzo.
U:
Hm. Mysl?te, ?e n?jak? ten zp?sob je tady nejlep?? nebo nejhor??? M? n?kdo n?jak? n?zor, ?e jeho je lep?? nebo n?koho jin?ho je lep??? Hm, Honzo.
Honza
M?j n?zor je, ?e nejlep?? ale je to po??tat t?m, ?e si to rozd?l??. A pak si to popo??t??, ?e mysl?m, ?e je to ?pln? to nejleh?? ne? si to tam n?jak spojovat a sna?it se to tam ale n?jak sestavit.
Honza
M?j n?zor je, ?e nejlep?? ale je to po??tat t?m, ?e si to rozd?l??. A pak si to popo??t??, ?e mysl?m, ?e je to ?pln? to nejleh?? ne? si to tam n?jak spojovat a sna?it se to tam ale n?jak sestavit.
U:
Hm, to se ti zd? nejlep??? Co ty?
U:
Hm, to se ti zd? nejlep??? Co ty?
Eli??
M? to p?ijde, ?e podle toho, jakej se nau??? jako prvn?, tak ten je pro tebe ten nejlep?? a bude? si za t?m st?t jak chce?, ale n?komu to nep?ijde, proto?e se u?il ten jinej prvn? a to, co se nau??? prvn?, tak u? m?? na sob? jako u? m?? takov? navykl? a u? jako nem?? ?pln?, nechce? si to odvyk?vat na n?co jin?ho, tak bude? jako si st?t za sv?m jako n?zorem a p?i tom jako jsou v?echny podle m? v?echny jsou dobr?, podle toho, jakej se nau???
Eli??
M? to p?ijde, ?e podle toho, jakej se nau??? jako prvn?, tak ten je pro tebe ten nejlep?? a bude? si za t?m st?t jak chce?, ale n?komu to nep?ijde, proto?e se u?il ten jinej prvn? a to, co se nau??? prvn?, tak u? m?? na sob? jako u? m?? takov? navykl? a u? jako nem?? ?pln?, nechce? si to odvyk?vat na n?co jin?ho, tak bude? jako si st?t za sv?m jako n?zorem a p?i tom jako jsou v?echny podle m? v?echny jsou dobr?, podle toho, jakej se nau???
U:
M??e se st?t, ?e zjist?m, ?e n?kdy ten jin? postup je lep??? Stane se to? Stalo se v?m n?kdy, ?e jste zjistili, ?e jak to n?kdo d?l?, ?e, ?e to je v?hodn?j??? ?e jste si mysleli, ?e to je nejlep??? M??e se st?t, ?e zm?n?te t?eba ?asem n?zor? Nebo ne? Nebo si ?eknete, tak a j? to budu prost? takhle po??tat. Michale?
U:
M??e se st?t, ?e zjist?m, ?e n?kdy ten jin? postup je lep??? Stane se to? Stalo se v?m n?kdy, ?e jste zjistili, ?e jak to n?kdo d?l?, ?e, ?e to je v?hodn?j??? ?e jste si mysleli, ?e to je nejlep??? M??e se st?t, ?e zm?n?te t?eba ?asem n?zor? Nebo ne? Nebo si ?eknete, tak a j? to budu prost? takhle po??tat. Michale?
Michal
No taky jsem to po??tal zp?sobem Maxe a Mat?je, co? je dobrej zp?sob na n?jak? ur?it? ?tvary, ale potom m? jeden pan u?itel nau?il po??tat to t?m m?m zp?sobem a p?ijde mi to jako lep??.
Michal
No taky jsem to po??tal zp?sobem Maxe a Mat?je, co? je dobrej zp?sob na n?jak? ur?it? ?tvary, ale potom m? jeden pan u?itel nau?il po??tat to t?m m?m zp?sobem a p?ijde mi to jako lep??.
U:
Dob?e.
U:
Dob?e.
Michal
Tak?e j? mysl?m, ?e
Michal
Tak?e j? mysl?m, ?e
U:
Posledn? dva. Ano?
U:
Posledn? dva. Ano?
Honza
J? myslim, ?e jak to po??t??, tak se to m?n? podle toho, jakej m?? ale troj?heln?k a nebo ?tverec. ?e ka?d? ta, ka?d? ta metoda je v?podstat? ??inn? jako na n?co jin?ho, mi p?ijde. Tak?e t?eba ty si to m??e? ale pospojov?vat ale ty ??sti toho troj?heln?ku do sebe, aby ti to d?valo ty ?tvere?ky. To je t?eba dobrej zp?sob, kdy? ti to p?esn? ned?v? polovinu t?ch ?tvere?k?. A t?eba ten zp?sob, jak si to d?l?? na ty ??sti, tak to mysl?m, ?e je zase ?pln? na n?co jin?ho.
Honza
J? myslim, ?e jak to po??t??, tak se to m?n? podle toho, jakej m?? ale troj?heln?k a nebo ?tverec. ?e ka?d? ta, ka?d? ta metoda je v?podstat? ??inn? jako na n?co jin?ho, mi p?ijde. Tak?e t?eba ty si to m??e? ale pospojov?vat ale ty ??sti toho troj?heln?ku do sebe, aby ti to d?valo ty ?tvere?ky. To je t?eba dobrej zp?sob, kdy? ti to p?esn? ned?v? polovinu t?ch ?tvere?k?. A t?eba ten zp?sob, jak si to d?l?? na ty ??sti, tak to mysl?m, ?e je zase ?pln? na n?co jin?ho.
U:
Hm.
U:
Hm.
Honza
Tak?e se to jako m?n? podle toho, jakej je to ?tvere?ek a nebo, a nebo troj?heln?k
Honza
Tak?e se to jako m?n? podle toho, jakej je to ?tvere?ek a nebo, a nebo troj?heln?k
U:
Aha. Je?t?, tak posledn?, je tady teda je?t? n?kdo, kdo chce n?co ??ct: tak, Va?ku.
U:
Aha. Je?t?, tak posledn?, je tady teda je?t? n?kdo, kdo chce n?co ??ct: tak, Va?ku.
Va?ek
J? si mysl?m, ?e ka?dej zp?sob je dobrej, kdy? dojde? k?tomu dobr?mu v?sledku. Je jedno, jakej zp?sob d?l??, ale hlavn? jestli dojde? k?tomu spr?vn?mu ?e?en?.
Va?ek
J? si mysl?m, ?e ka?dej zp?sob je dobrej, kdy? dojde? k?tomu dobr?mu v?sledku. Je jedno, jakej zp?sob d?l??, ale hlavn? jestli dojde? k?tomu spr?vn?mu ?e?en?.
U:
A jak? to bylo hodnotit pr?ci ostatn?ch? Takhle ps?t, jestli je to dob?e, tak jak to, jak jste to vn?mali? Michale?
U:
A jak? to bylo hodnotit pr?ci ostatn?ch? Takhle ps?t, jestli je to dob?e, tak jak to, jak jste to vn?mali? Michale?
Michal
Bylo to zaj?mav?, z?bavn?, ale vlastn? t??k?.
Michal
Bylo to zaj?mav?, z?bavn?, ale vlastn? t??k?.
U:
Pro? t??k??
U:
Pro? t??k??
Michal
Musel jsem tam vysv?tlit, co tam m?li ?patn? a n?kdy to nen? ?pln? jednoduch?.
Michal
Musel jsem tam vysv?tlit, co tam m?li ?patn? a n?kdy to nen? ?pln? jednoduch?.
Chat
Email
Poznámkový blok

Žáci měli navrhnout postup, jak zjistit obsah trojúhelníku zakresleného ve čtvercové síti.

V hodině byly realizovány některé kroky badatelského cyklu. Učitelka také vyzvala žáky ke vzájemnému hodnocení práce a k sebehodnocení. 

Pro podporu samostatné práce učitelka vytvořila pracovní list. Řešení úloh bylo rámováno příběhem o Minimojích, který byl inspirován filmem Artur a Minimojové.

 

Pracovní list - obsah trojúhelníku

 

Pokračovat


Zájem žáků podnítilo řešení problémové úlohy: zjistit obsah trojúhelníků „dlážděním“ oranžovými dlaždicemi. Úloha byla pro některé žáky problémová, protože neměli nacvičený postup řešení.

Pokračovat

Zkušenosti získané při řešení úvodní úlohy žáci využili při navrhování návodu na zjištění obsahu žlutého trojúhelníku.  Návod byl určen pro spolužáky, kteří jej měli vyzkoušet a ohodnotit.

Pokračovat

Při řešení úloh pracovali žáci ve dvojicích.

Vybrali jsme dvě ukázky samostatné práce dvojic žáků, které ilustrují, jak žáci postupovali. Nejprve můžete sledovat Lindu a Theu, pak Eliáše s Honzou.

  

Úkol pro uživatele: Shlédněte obě ukázky s cílem odpovědět na následující otázky.

  • Domníváte se, že spolupráce žáků ve dvojicích pomohla nalézt řešení úlohy?
  • Jak hodnotíte postup žáků a zpracování návodu pro spolužáky?

 

Začít přehrávání

Písemný záznam řešení Eliáše a Honzy

Pokračovat

 


Rozhodněte, ve které ukázce žáci:

lépe spolupracují:

při práci se pravidelně střídají:

navzájem se doplňují:

oba žáci přispívají k řešení úlohy:

jeden z žáků řeší, druhý jen občas něco zapisuje:

kontrolují, co již mají hotové a co jim ještě zbývá udělat:

když jeden žák něčemu nerozumí, zeptá se, a druhý žák mu to vysvětlí:

Jaký postup řešení úlohy zvolili žáci:

 

Pokračovat

Písemný záznam řešení Lindy a They

Písemný záznam řešení Eliáše a Honzy


Ve 1. ukázce:

- žáci při řešení úlohy spolupracují a doplňují se, učí od sebe navzájem, dochází k vrstevnickému formativnímu hodnocení;

- jeden žák se věnuje konceptuální stránce (např. jaké znalosti využijí při řešení úlohy), druhý procedurální (např. jakou metodu zaznamenávání postupu řešení využijí "nevybarvíme si to?");

- když jeden žák něčemu nerozumí, zeptá se druhého žáka, a ten mu to vysvětlí;

- při práci se pravidelně střídají;

- během řešení úlohy si žáci hlídají, co je za úkol a co jim ještě zbývá udělat;

- žáci úlohu řeší počítáním jednotkových čtverečků a jejich částí.

Ve 2. ukázce:

- žáci v podstatě nespolupracují;

- jeden žák řeší vše sám, druhému žákovi nic nevysvětluje;

- tento žák mluví téměř výhradně sám, druhého žáka nepustí ke slovu, na jeho snahu o dotazy nereaguje;

- tento žák také sám zapisuje postup řešení úlohy

- návod na řešení zapisuje druhý žák, ale vše si od prvního žáka nechává diktovat;

- žáci úlohu řeší půlením obdélníku.

 

Pokračovat

Řešení úlohy, které vytvořili Eliáš s Honzou, hodnotili jejich spolužáci. Návod pro ně nebyl srozumitelný, protože Eliáš s Honzou použili chybně pojem čtverec. 

Ukázka potvrzuje, že písemné vrstevnické hodnocení není na 1. stupni vhodné. Pokud by žáci měli možnost spolu mluvit, situace by se vyjasnila rychleji.

 

Naproti tomu Eliáš s Honzou návodu svých spolužáků rozuměli dobře. 

Pokračovat ve videu

  

Honzův a Eliášův návod

Hodnocení návodu od Anity a Vojty

Přepis návodu od Anity a Vojty

Žlutý trojúhelník jsme si rozdělili na dvě části (viz obrázek) z každé části jsme si udělali obdélník jeho obsah jsme vydělili dvěma. Tyto výsledky jsme sečetli a to se rovná obsahu žlutého trojúhelníku.

Po samostatné práci dvojic žáků učitelka zařadila diskuzi celé třídy s cílem zjistit, co se žáci naučili, a zároveň shrnout postupy řešení úloh (institucionalizovat je).

Pokračovat