Kolik koleček je na obrázku ?

Chat
Email
Poznámkový blok

Úloha je určena pro samostatnou práci žáků 2. ročníku. Žáci získávají zkušenost s úlohami, které mají více řešení.

Pro záznam žákovských experimentů byl připraven pracovní list. PL_kolečka

Úloha

Pokračovat


Žák může jednoduše kolečka spočítat po jedné.

Pravidelné uspořádání koleček jej pravděpodobně dovede k myšlence
hledat v obrázku opakující se "vzor" .Zápis sčítání znázorněných
stejných sčítanců podporuje chápání této interpretace násobením.

Pokračovat


Některá řešení mohou být znázorněna sčítáním několika sčítanců.

Několik příkladů řešení úlohy je zde. PL_kolečka_řešení

Pokračovat


V závěrečné diskuzi se žáky si ukážeme různá řešení úlohy. Možné
otázky: Která řešení jsou rozdílná? Která jsou shodná? Proč?