Čísla, která mají jména

Chat
Email
Poznámkový blok

Úloha: Lukáš má rád čísla. Někdy jim dává jména. Třeba číslům 1221, 3553, 7227 a dalším říká ANNA čísla. Vypsal si je všechna na papír. Kolik je ANNA čísel?

Úkol:

Pokračovat


Úkol:

Pokračovat

Na řešení úlohy můžeme navázat velmi podobnou úlohou o trojciferných číslech: Lukáš vyhledal mezi trojcifernými čísly několik čísel podobných číslům ANNA: 565, 494, 616 atd. Jaké jméno by tato čísla mohla mít? Kolik jich je?

Řešení úlohy bývá pro žáky překvapivé.

Pokračovat


Ve výukovém prostředí můžeme žáky nechat tvořit úlohy.

Příklady úloh:

Vytvoř několik čísel DOLU. D je o 1 větší než O. O je o jednu větší než L a L je o jednu větší než U. Kolik jich je?