Kdo trefí 50

Chat
Email
Poznámkový blok

Úloha „Kdo trefí 50“ je jedním z námětů pro samostatné bádání žáků v aritmetice. Pro podnícení samostatné aktivity žáků jsme připravili pracovní list, který pomáhá žáky provést badatelským cyklem. Svým způsobem pracovní list přebírá za žáka odpovědnost za plánování experimentování s čísly.

Pokračovat


V úloze 1 se žáci seznámí s tím, jak se v tabulce (učebním prostředí) počítá. Většina žáků na 1. stupni základní školy bude hledat správná řešení úlohy metodou pokus-omyl.

Úkol:

Pokračovat


Pokračováním řešení naší úlohy je hledání vztahů, které ve schématu (výukovém prostředí) platí. Žáci vztahy snáze objeví, když si nalezená řešení úlohy uspořádají, třeba od nejmenšího modrého čísla k největšímu.

Pokračovat

Ve vyšších ročnících 2. stupni základní školy mají žáci zkušenosti s řešením rovnic.

Pokračovat

Úloha je určena k experimentům žáků s dalšími cílovými čísly. Postupně by mohla vést k tomu, že žák zobecní vztahy ve schématu pro jiná cílová čísla.

Také si může uvědomit algoritmus, jak schéma vyplňovat.

Pokračovat


Úkol:

Pokračovat


Schéma jsme rozšířili o jeden čtvereček, tj. budeme sčítat 6 čísel. Řešení úlohy může postupně vést k závěru, jaký je vztah mezi počtem sčítaných čísel a cílovým číslem ve schématu.

Pokračovat


Žáci neobjeví žádné řešení úlohy. Je dost pravděpodobné, že dojdou k závěru, že cílové číslo musí být dělitelné 6.

Pokračovat

Hypotézu si žáci mohou ověřit při řešení pokračování úlohy 3.

Pokračovat

Při řešení úlohy si žáci mohou uvědomit, že se mění algoritmus vyplňování rámečků. Vzhledem k tomu, že řada rámečků má dva prostřední rámečky, hledáme při řešení 3 dvojice čísel, které mají součet 20 (pro cílové číslo 60).

Naši předchozí hypotézu můžeme upravit: stačí, když cílové číslo je dělitelné 3.

Pokračovat

Nabízí se, že u schémat s lichým počtem sčítaných čísel musí být cílové číslo dělitelné jejich počtem (počtem rámečků). U schémat se sudým počtem, tento počet vydělíme 2. Cílové číslo musí být dělitelné tímto číslem.

V úloze 4 si žáci mohou vyzkoušet, zda předchozí závěry opravdu fungují.