Evokace žákových zkušeností a znalostí
Evokace žákovských zkušeností a znalostí jsou obvykle prvním krokem v badatelsky orientované výuce. Mohou pomoci žákům  formulovat s podporou učitele vhodný cíl bádání, mohou pomoci učiteli usměrňovat řízené formy bádání, v nichž učitel navrhuje, případně určuje cíl, postup, podmínky  nebo další důležité aspekty bádání.

další text bude doplněn

Toto téma je obsahem těchto úloh a videí:

Jak se vyznat v evokaci

Matematika 5. třída - práce s pojmy obvod, obsah

Biologie 5. třída - laboratorní práce ke klíčení semen