HyperSpace

Vážení návštěvníci a uživatelé tohoto webu,

zavítali jste na virtuální cvičiště pro rozvoj profesních kompetencí učitelů. Máte-li zájem být co nejlepšími učiteli a jste-li odhodlání na sobě pracovat, jste zde správně. Rozvíjejte svoji učitelskou profesionalitu a osvojujte si jazyk učitelské profese ve vzdělávacím prostředí Hyperspace.

Práce v Hyperspace staví na videozáznamech výuky. Jejich sledováním, přesněji řečeno detailním rozborem se učitelé zlepšují ve své schopnosti vidět to podstatné ve výuce – rozvíjí se jejich profesní vidění. Pro zostřování profesního vidění jsou v Hyperspace využívány teoretické rámce (badatelsky orientovaná výuka, principy formativního hodnocení), metodické nástroje (Metodika 3A) a aktivizační úlohy.

Více informací

 

O Projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit multimediální platformu (nazývanou „hyperspace“) sloužící k zlepšení didaktickým kompetencím vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Hyperspace bude obsahovat mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky (např. záběry z 360° kamery) a pedagogicko-diagnostické nástroje. Hyperspace bude disponovat adaptivní navigací, která bude uživateli nabízet další obsah na základě jeho předchozí práce s platformou. Uživatelé budou moci získat znalosti či si osvojit nové dovednosti pomocí práce s videonahrávkami, předem vytvořenými úlohami a diagnostickými nástroji a naučí se pracovat s mapami profesního rozvoje. Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v BOV a FH bude v hyperspace doplněna potřebnými informacemi pro pedagogicko-psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní.

Podrobnosti o projektu


Technologická agentura České republiky, reg. č. TL02000368

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Doba řešení: 01/2019 – 06/2022

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc.