Screeningové nástroje ke staženíPři vedení výuky záleží také na tom, jak se žáky komunikujeme a jak udržujeme bezpečný vztah. Vhodně zvoleným zadáním úkolů a konceptem výuky můžeme ovlivnit nejen učení žáka, ale i jeho motivaci dozvídat se víc a samostatnost i odvahu zkoušet nová řešení.

Pokud chceme mít informace o tom, jakou podporu vnímají žáci ze strany učitele, existuje několik orientačních dotazníků, které nám dají přehled:

Pokud nás zajímá, jakou motivaci mají naši žáci, nebo jak využívají strategie autoregulovaného učení a metakognice, můžeme využít další metody: