Návody pro učiteleUživatelské rozhraní pro učitele  -  Návod pro zobrazení a sdílení výsledků testů

 1. Učitel se musí nejprve sám zaregistrovat a poté přihlásit.
 2. Registrace probíhá kliknutím na ikonu  na pravé straně v horním menu.
 3. Otevře se podmenu s nabídkou pro registraci nebo přihlášení.
 4. Po registraci přijdou přihlašovací údaje na email, uvedený při registraci.
 5. S těmito údaji se přihlaste.
 6. Po přihlášení se nabídka podmenu změní na:


 7. Klikněte na odkaz – Vaše kurzy.
 8. Zobrazí se seznam navštívených kurzů.


 9. Kliknutím na Detail se zobrazí seznam navštívených a spuštěných „kurzů“ (webcastů v sekcích Videa nebo Úlohy) s možností zobrazení odpovědí na úlohy v něm obsažené. (pozn.  Učitel si může zkusmo úlohy vyplnit, aby rozuměl, čím bude student provázen a na co bude v konkrétních chvílích videa odpovídat (doporučujeme), nicméně sdílecí kód se vygeneruje, jakmile je webcast spuštěn i když učitel úlohy nevyplní.)
 10. Pokud chcete, aby se vám zobrazily odpovědi vašich studentů u daného webcastu (daného videa nebo úlohy), zašlete jim Sdílecí kód, který vidíte ve svém profilu u daného webcastu (např.  u Reakce stínek na světlo je to j1fs3).
 11. Tento kód každý uživatel - student musí vložit do položky Sdíleno s.
 12. Vložení sdílecího kódu provede uživatel kliknutím do buňky ve sloupci Sdileno s. Objeví se pole pro vložení kódu. 


  Pak stačí kliknout mimo pole, nebo stisknout klávesu Enter. Kód se uloží a poskytovatel sdíleného kódu bude mít přístup k výsledkům testů.

 13. Pro zobrazení odpovědí studentů, které jste požádali o sdílení jejich odpovědí vložením sdílecího kódu, klikněte ve svém profilu na "+" zcela vlevo na řádku daného webcastu.


 14. Poté se objeví jména studentů a jejich odpovědi je zobrazit kliknutím na Detail. Případně je vyexportovat kliknutím na Akce.
 15. Pod tlačítkem Akce je také možnost pro studenty přestat sdílet svoje odpovědi. Pokud u vybraného webcastu zaškrtnou čtvereček úplně vpravo a následně v Akce zvolí odpojit, odpojí se sdílecí kód a data uživatele už dále nejsou sdílena. 

 

Uživatelské rozhraní pro učitele  -  Návod pro práci s neveřejnými videi

Učitelé, kteří budou chtít vkládat na Hyperspace.cz videa, která nejsou určena pro vystavení ve veřejné části (např. videa z praxí studentů apod.), mohou požádat správce systému o nastavení skrytého přístupu. Tato videa pak vidí jen uživatel, který video do systému vkládá a lidé, kterým je tento uživatel zpřístupní.

Přehrávání neveřejných videí:

 1. U každého videa v admin sekci je možnost nastavit video jako skryté.


 2. Tzn. že pokud se vybere z položky Přístup – skrytý přístup. Objeví se pole pro vyplnění emailu správce.
 3. Po zadání emailu uživatele, který chce video do systému vložit a následně s ním pracovat v uzavřené skupině, se tomuto uživateli v jeho profilu bude zobrazovat adresa skrytého videa.
 4. Tuto adresu může tento uživatel, který zajistí naplňování GDPR, využít pro práci v uzavřené skupině (kolegů, studentů).