Metodika 3AMetodika 3A

Název Metodika 3A (Janík et al. 2013, Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017), vychází ze tří základních kroků, kterými postupuje didaktická analýza výuky:

Anotace výuky, tj. její stručná charakteristika, poté

Analýza, tj. podrobný didaktický rozbor klíčových a kritických situací výuky, a konečně

Alterace – návrh didaktické změny ve výuce, která má přinést zvýšení kvality výuky