Autoregulované učení a formativní hodnoceníJak vyplývá i ze strategií formativního hodnocení popsaných zde, je badatelská výuka vhodným nástrojem pro posilování kompetencí potřebných k autoregulovanému učení ze strany učitele. Díky tomu, jak učitel uchopí zadávání práce v hodině i na doma a vyhodnocení této práce, může směrovat žáky k hlubšímu poznání vlastního učení. Vliv je patrný nejen na úrovní jednotlivce, ale odrazí se i na vztahu k výkonu v celé třídě. Podobně kladení důrazu na propracování toho, jak žáci školní práci vnímají a podpora uvědomění, k čemu prostřednictvím této práce směřují nejen z hlediska probírané látky, ale i poznání vlastní kognice, vytváří v celé třídě nastavení podporující učení a práci na zadaných úkolech, tedy formativní hodnocení vytváří i formativní klima ve třídě.

Způsob, jak docílit toho, aby pohled žáka i učitele na zadávanou práci byl v souladu, může být opět dotazníkové šetření ve třídě. Pomocí dotazníku Bádání ve škole, který si můžete prohlédnout a stáhnout zde,  můžeme zjistit, jakou podporu vnímají žáci v oblasti formativního hodnocení ze strany učitele. Opět může být dotazník využit jako podklad pro diskuzi ve třídě, stejně jako autoevaluační nástroj pedagoga, aby se jeho snahy o podporu učení žáků co nejméně míjely účinkem.