Profesní viděníProfesní vidění je schopnost učitele všímat si podstatných situací a jevů ve výuce a myšlenkově je zpracovávat. Lze ho trénovat a rozvíjet a hlavním způsobem jak to dělat, je pečlivě pozorovat výuku bez hodnotících zkratek.