Didaktická analýza (DA)Didaktická analýza výuky umožňuje uvědomit si vztahy mezi žákovou zkušeností, obsahem výuky a kompetencemi, které má žák získávat. Jde o propojení tematické vrstvy (jaká je žákova zkušenost),   konceptové vrstvy (o jaké základní pojmy vzdělávacího oboru a s nimi spojené činnosti a komunikace jde) a kompetenční vrstvy (k jakým výchovně vzdělávacím cílům výuka směřuje, jak žáka utváří).

Didaktická analýza jako cesta pod povrch výuky

Seznamte se s jednotlivými vrstvami (klikněte na jednotlivé části obrázku):

Tematická vrstva Konceptová vrstva Kompetenční vrstva

Nebo si zobrazte všechna videa a materiály DA společně.