Co je didaktická analýza výuky?Co je didaktická analýza výuky?

Zjednodušeně řečeno, objasňování vztahů  mezi žákovou zkušeností, obsahem výuky a kompetencemi, které má žák získávat.

Jde o propojení tematické vrstvy (jaká je žákova zkušenost),   konceptové vrstvy (o jaké základní pojmy vzdělávacího oboru a s nimi spojené činnosti a komunikace jde) a kompetenční vrstvy (k jakým výchovně vzdělávacím cílům výuka směřuje, jak žáka utváří).

K analýze může pomoci diagram hloubkové struktury  a  k úvahám nad zlepšeními ve výuce metodika 3A (od anotace, k analýze a alteraci)