Jaké kompetence podporují autoregulované učení?Hrbáčková (2010) přehledně shrnuje, jaké kompetence je možné posilovat pro rozvoj autoregulovaného učení zejména ve smyslu modulace kognitivních procesů žáka. Pro účely tohoto textu jsme kompetence doplnili o to, čím k jejich podpoře může přispět i pedagog.  Zejména se jedná o časové a didaktické uspořádání hodin tak, aby vznikl prostor, kde níže uvedené kompetence budou oslovovány.

 1. stanovit si cíle vlastního učení
 1. posoudit svoje odborné znalosti a potenciality
 1. zaměřit pozornost na studium
 1. zvolit a prakticky uplatnit vhodné strategie učení
 1. získávat znalosti z různých zdrojů
 1. efektivně využívat řízení času
 1. zhodnotit svůj pokrok v učení
 1. odhalit a překonat bloky ve svém učení
 1. sebereflektovat (monitorovat a hodnotit) průběh svého učení
 1. změnit na základě této sebereflexe strategie učení
 1. udržovat pozitivní přesvědčení o sobě

 

Použité zdroje:

Hrbáčková, K. (2010). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Paido.