Psychologické aspekty výuky
Při vedení výuky záleží také na tom, jak se žáky komunikujeme a jak udržujeme bezpečný vztah. Vhodně zvoleným zadáním úkolů a konceptem výuky můžeme ovlivnit nejen učení žáka, ale i jeho motivaci dozvídat se víc a samostatnost i odvahu zkoušet nová řešení.

Pokud chceme mít informace o tom, jakou podporu vnímají žáci ze strany učitele, existuje několik dotazníků, které nám dají přehled:

Dotazník Můj učitel (TASC)

Dotazník Bádání ve škole (TAFL-Q, SAFL-Q)

Pokud nás zajímá, jakou motivaci mají naši žáci, nebo jak využívají strategie autoregulovaného učení a metakognice, můžeme využít další metody:

Dotazník Škály adaptivního učení PALS

Dotazník Proč dělám školní věci (SRQ-A)

Inventář metakognitivního povědomí žáků základní školy (JrMAI)

Pro žáky 5. až 7. tříd existuje metoda pro zjištění využívání metakognitivních strategií přímo v matematice MAESTRA 5-6+.