Žákovské zkušenosti , které odpovídají obsahu učiva nebo s ním souvisejí.


Co je tematická vrstva?

V tematické vrstvě jsou při didaktické analýze zaznamenávány determinanty výuky, které jsou patrné v učebních úlohách a jsou učitelem nabízeny v podobě, která je blízká žákovským zkušenostem a motivacím. S obsahem, resp. učivem se totiž žáci ve výuce neseznamují v původní „surové podobě“, v níž se obsah vyskytuje v oboru či v oblasti praxe, ale setkávají se s ním v podobě didakticky upravené především prostřednictvím učebních úloh. Jde o to, jak je vzdělávací obsah pro žáky didaktickytematizováns ohledem na jejich vlastní předpoklady, možnosti, potřeby a motivace. Z ohledu na tento požadavek byl odvozen název „povrchové“ vrstvy Modelu: tematická vrstva.

 

Didaktická práce učitele, které máme analyticky porozumět prostřednictvím této vrstvy, vychází z odpovědi na otázku:Jak se ve výuce utváří žákovská zkušenost a porozumění vzdělávacímu obsahu?

Doplnit zde odkaz/prolink do videa matematiky (bod 3.2)