Jak pracovat s hyperspaceHyperspace poskytuje šanci, která je snem každého dobrého učitele!

  

  

 

Pozastavit nebo zpomalit čas ve výuce, aby bylo možné vracet se k tomu, co bylo učiněno, lépe to promyslet
a navrhovat různé možnosti zlepšení.

 

Hyperspace díky tomu umožňuje provádět didaktickou analýzu výuky „krok za krokem“.
Jak pracovat s Hyperspace?

Můžete si prohlížet videa a úlohy provázené komentářem a podněty k přemýšlení a reagování.  Nebo se na záložce Schémata můžete nechat inspirovat videem  a  hledat konkrétní momenty v oblastech, které Vás zajímají - stisknutím tlačítek v interaktivních schématech.

Nebo prozkoumávat jenotlivá Témata...

Nebo vyhledávat ve Slovníku ...

 

 

 

Jak si Hyperspace přizpůsobit?

Při práci s multimediálním obsahem (např. videi nebo úlohami) si můžete upravit nebo přesunout okna na obrazovce tak, aby Vám jejich uspořádání a velikost vyhovovala - obsah budete mít dostupný vždy v celém rozsahu.

Pokračování