Jak hyperspace funguje 2
Hyperspace je sestaven z několika součástí – základní jsou čtyři: (a) videozáznam výuky nebo popisy úloh, (b) průvodní komentáře, (c) profesní úlohy pro uživatele, (d) doplňující materiály - myšlenkové inspirace. 

  1. Analýza výuky je v Hyperspace založena na práci s videozáznamem výuky. Uživatel může videozáznam procházet po jednotlivých částech, a opakovaně se k nim vracet. K lepší orientaci ve výuce mu napomohou kontextové informace.
  2. Analýza výuky je v Hyperspace provázena průvodními komentáři zkušených učitelů a didaktiků. Komentáře dávají uživatelům příležitost všímat si a promýšlet vše, co je ve výuce důležité pro kvalitu výuky.
  3. Vzdělávací účinnost komentářů je posilována profesními úlohami pro uživatele. Profesní úlohy zaměřují pozornost na nejdůležitější situace a momenty výuky a učí uživatele promýšlet je do hloubky a navrhovat jejich zlepšení na základě odborně zdůvodněných argumentů.

Kvalita průvodních komentářů i profesních úloh je zaručována odborným rámcem, který slouží ke zdůvodněné argumentaci a zaručuje, že Hyperspace poskytuje svým uživatelům aktuální, mezinárodně uznávané poznatky. Odborný rámec se promítá do průvodních komentářů nebo se s ním uživatelé seznamují ve zvláštních textových modulech – myšlenkových inspiracích. Hlavními oporami teoretického rámce je koncepce badatelského vyučování a formativního hodnocení pro tvůrčí stránku učitelské práce. Pro reflektivní stránku učitelské práce je oporou tzv. Metodika 3A.