Jak hyperspace funguje 2Multimediální obsah Hyperspace (u videí a úloh) je sestaven z několika součástí – základní jsou čtyři:


1) videozáznam výuky nebo popisy úloh -  můžete videozáznam procházet po jednotlivých částech, a opakovaně se k nim vracet.

2) průvodní komentáře zkušených učitelů a didaktiků. Komentáře dávají  příležitost všímat si a promýšlet vše, co je ve výuce důležité pro kvalitu výuky.

3) podněty a úlohy pro uživatele zaměřují pozornost na nejdůležitější situace a momenty výuky a vedou k promýšlení a navrhování  jejich zlepšení na základě odborně zdůvodněných argumentů.

 4) doplňující materiály - metodické materiály, pracovní listy, obrázky apod.

Smyslem je podpořit přemýšlení nad zachycenou výukou nebo úlohami

    Pro vracení se k vlastním komentářům nebo pror jejich využívání ke sdílení nebo ve výuce je možné se zaregistrovat a poté se  do hyperspace přihlašovat  svými přihlašovacími údaji