MAESTRA 5-6+ - měření metakognitivních znalostí ve specifické doméně matematiky (Götz, Lingel, Artelt, & Schneider, 2013; českou verzi validizovali Chytrý, Pešout, Říčan, 2014)

MAESTRA 5-6+ je určena pro žáky od 2. pololetí 5. tříd až po 1. pololetí 7. tříd (Chytrý, Říčan, Živná 2019). Metoda obsahuje 5 konkrétních matematických úloh, u nichž jsou vždy navrženy možné strategie vedoucí k řešení úlohy. Žáci pak označují, nakolik jim připadají jednotlivé strategie vhodné k řešení úlohy (1 = nejlepší, 6 =  nejhorší).

Ukázka úlohy: Učební situace ZOO (Chytrý, Říčan, Živná, 2019)

V jedné zoo chovají dva lvy, které krmí výhradně masem. Každý druhý den jeden lev spořádá 7 kilogramů masa. Lvi se však musí vždy jeden den v týdnu nechat hladovět. Toto ráno zoo nakoupila na jatkách 420 kg masa. Otázka úlohy zní: Za kolik dní se musí koupit nové maso pro lvy?

Jak se může postupovat při řešení této úlohy?

Známka

1

2

3

4

5

6

A

Promyslím si plán řešení, v němž si stanovím, jaké mezivýsledky potřebuji, abych došel ke konečnému výsledku.

 

 

 

 

 

 

B

Vypíši si čísla ze zadání a vhodně je mezi sebou propočítám.

 

 

 

 

 

 

C

Zajímám se, které informace ze zadání musím při řešení úkolu použít.

 

 

 

 

 

 

D

Začnu co možná nejrychleji s prvním početním krokem.

 

 

 

 

 

 

E

Nejprve odhadnu výsledek a pak teprve počítám se správnými čísly

 

 

 

 

 

 

F

Zhotovím si náčrtek, abych si mohl lépe představit popisovanou situaci v zadání.

 

 

 

 

 

 

 

Ve výběru A až F lze určité nabízené strategie přiřadit do některého z kroků v modelu 4 fází (meta)kognitivní aktivity při řešení matematických problémů (Poloya, 1973 in Chytrý, Pešout, Říčan, 2014):

Podobný nástroj byl vytvořen pro české prostředí i ve specifické doméně čtení (Říčan, 2016), který sleduje dovednosti spojené s metakognitivním monitorováním (odkaz).

Na rozdíl od sebeposuzovacích dotazníků využití konkrétních úloh, u nichž žáci vybírají nejvhodnější strategii pro řešení dané úlohy, je možné získat více objektivní data o úrovni metakognitivních znalostí a dovedností žáků. Zajímavé je i porovnání toho, jaké přesvědčení žáci o své metakognici zaujímají skrze sebeposuzovací škálu, např. Inventář metakognitivního povědomí žáků základní školy (6. - 9. třída), dostupný také na tomto webu, a následné porovnání s tím, jaké strategie opravdu volí v konkrétních úlohách.

MAESTRA 5-6+ ani úlohy pro specifickou doménu čtení nejsou volně ke stažení, je možné kontaktovat autory a dohodnout se s nimi na možnostech využití těchto nástrojů (např. sběr dat ve Vaší třídě či škole a sdílené výsledků).

Pokud byste měli o nástroje zájem, uvádíme i kontakt na autory, s nimiž se můžete spojit: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. (jaroslav.rican@ujep.cz) a doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. (vlastimil.chytry@ujep.cz)

Použité zdroje:

Götz, L., Lingel, K., Artelt, C., & Schneider, W. (2013). Mathematisches Strategie wissen für 5. und 6. Klassen (MAESTRA 5-6). Göttingen: Hogrefe.

Chytrý, V., Pešout, O., & Říčan, J. (2014). Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Chytrý, V., Říčan, J., & Živná, D. (2019). Matematická výkonnost a Metakognice žáků základních škol běžných, Základních škol montessori a žáků vyučovaných Podle Hejného Metody. Studia Paedagogica, 24(1), 107. https://doi.org/10.5817/sp2019-1-5

Říčan, J. (2016). Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty a jejich využití v moderní pedagogické praxi. Hněvín.