Badatelsky orientovaná výuka (BOV)V badatelsky orientované výuce (BOV) žáci řeší situace, které vzbuzují jejich zvědavost, protože odporují jejich dosavadnímu porozumění světu. Žaci (sami nebo s pomocí učitele) určují, v čem je problém, formulují ho jako otázku, na kterou potom hledají odpovědi. Snaží se shromažďovat dosavadní poznatky, které jim mohou pomoci, navrhují řešení (hypotézy) a ověřují je, např. experimentem, výpočty, ověřováním nakolik jsou výsledky řešením problému. Sdílejí získané výsledky, zdůvodňují je, tvoří závěry.

Bádání má několik kroků, při BOV je důležité učit žáky dovednosti jednotlivých kroků, později zvládnou celý cyklus bádání.

Seznamte se s jednotlivými kroky (klikněte na jednotlivé části obrázku):

 

Nebo si zobrazte všechna videa a materiály BOV společně.