Evokace žákových zkušeností a znalostíEvokace žákovských zkušeností a znalostí jsou obvykle prvním krokem v badatelsky orientované výuce.

Mohou pomoci žákům  formulovat s podporou učitele vhodný cíl bádání, mohou pomoci učiteli usměrňovat řízené formy bádání, v nichž učitel navrhuje, případně určuje cíl, postup, podmínky  nebo další důležité aspekty bádání.

Toto téma je obsahem těchto úloh, videí:

Jak se vyznat v evokaci

Matematika 5. třída - práce s pojmy obvod, obsah