Jak se vyznat v evokaci
Vhodnou příležitostí pro zahájení implementace badatelsky orientovaného vyučování do vlastní výuky je tzv. evokace, tedy úsek výukového bloku, během kterého učitel zjišťuje aktuální znalosti a zkušenosti žáků vztahující se k nějakému konkrétnímu tématu či problému. Evokaci je možné považovat za jakýsi předstupeň plně badatelsky orientované výuky; je možné ji realizovat i samostatně, bez vazby na řešení badatelské úlohy, a tak si nacvičovat vedení badatelsky orientované diskuse učitele a žáků.

Toto DEMO představuje tři virtuální diskuse, na které je možné pohlížet jako na evokace, a jejich rozbor z hlediska badatelsky orientované výuky a z hlediska formativního hodnocení. Orientaci v diskusích pomáhá přehledné schéma. Diskuse se vztahují k výuce matematiky, ale schéma je možné beze změn využít ve výuce přírodopisu.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.