Kontakt
Obsahová stránka webu: Iva Stuchlíková, stuchl@pf.jcu.cz 
Technická stránka webu: Jakub Geyer, geyer@prf.jcu.cz

 

Řešitelský tým

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (hlavní řešitel)
Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Mgr. Klára Kováčová
Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
PhDr. Jan Petr, Ph.D.
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Milan Novák, Ph.D.
Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Jakub Geyer
Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Radim Špilauer
Středisko správy projektů, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Libuše Samková, Ph.D.
Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích