Demo: Matematika - práce s pojmy obvod a obsah (5. třída)
Hodina v 5. třídě, jejímž cílem bylo prohloubit žákovské porozumění pojmům obvod a obsah rovinného útvaru.


Výuková situace, kterou budeme dále sledovat, se odehrála v matematice v 5. ročníku při probírání obvodu a obsahu pravoúhelníků. Cílem řešení úlohy bylo, aby si žáci uvědomili, ve kterých situacích se v praxi používá výpočet obvodu a obsahu.

Badatelsky orientovaná výuka v matematice
Výukovou situaci můžeme vnímat jako přípravu na badatelsky orientovanou výuku v matematice. Pokud se chcete o tom přístupu dozvědět více, můžete si přečíst text Badatelsky orientovaná výuka matematiky (BOVM).
Podrobnější vysvětlení je možné najít v článku Samkové a kol. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in Educatione, 6 (1), 91-122. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/154


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.