Výpočet obvodu a obsahu pravoúhelníků v praxi (didaktická analýza výuky)Video zachycuje část hodiny matematiky v 5. ročníku v ZŠ Kubatova ul. v Č. Budějovicích. Cílem hodiny bylo prohloubit žákovské porozumění pojmům obvod a obsah pravoúhelníku. .


Výuková situace byla plánována jako příprava  na badatelsky orientovanou výuku v matematice (BOVM), konkrétně fáze evokace. Žáci si při řešení úlohy vybavovali různé situace, kdy se v praxi používá výpočet obvodu a obsahu. Propojování školních a mimoškolních zkušeností posiluje porozumění pojmům. U výpočtu obvodu a obsahu přispěje k tomu, že žáci nebudou vzorce používat nahodile.  

V tomto webcastu nabídneme didaktickou analýzu výuky (DA). Stručnou informaci o tomto přístupu si můžete přečíst v textu Didaktická analýza (DA).

Výukovou situaci můžeme vnímat jako úvodní fázi badatelsky orientované výuky v matematice. Pokud se chcete o tom přístupu dozvědět více, můžete si přečíst text Badatelsky orientovaná výuka matematiky (BOVM). Podrobnější vysvětlení je možné najít v článku Samkové a kol. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in Educatione, 6 (1), 91-122. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/154


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.