Formativní hodnocení (FH)
Formativní hodnocení je zpětná vazba pro zlepšení učení.

Je to popsání toho, kam se žák ubírá, kde je teď a jak se dostane k žádoucímu cíli.

Vytvořit formativní klima pro učení žáků znamená 1) vyjasňování cílů učení,  2)třídní diskusi a aktivity, které ukáží, co žáci umí a co ještě ne, 3)aktivizování žáků jako zdrojů učení pro sebe navzájem, poskytování efektivní zpětné vazby o postupu učení a povzbuzování žáků k odpovědnosti za vlastní učení.

Seznamte se s jednotlivými strategiemi (klikněte na jednotlivé části obrázku):

 

Nebo si zobrazte všechna videa a materiály FH společně.

 

Formativní hodnocení může poskytovat žákům učitel ale také spolužáci

Techniky formativní zpětné vazby: