Odkazy na další internetové zdrojeSpoustu zajímavých a užitečných informací najdete na stránkách projektů s nimiž spolupracujeme  Badatelé. cz   a    Didactica Viva  

a na  řadě dalších míst, např.:

Projekt Badatelský deník obsahuje ukázky deníků pro žáky, s nimiž je možné pracovat při badatelsky vedené výuce  https://badatelskydenik.cz

V projektu Globe žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí  https://globe-czech.cz

Výstupy projektu Fibonacci -- Ukázky pracovních listů s badatelskými matematickými úlohami   https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kma/envilisty-2/

Výstupy projektu PRIMAS (návody na provozování BOV) – slovensky   https://primas-project.eu/modules/modules-slovensky/