Vysvětlující a prohlubující textyVysvětlující a prohlubující texty

Didaktická analýza: Metodika 3A na pomoc při reflexi výuky a hodnocení její kvality

Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie

Rozbor jedné silně badatelské matematické úlohy + na konci textu odkaz na další zdroje s rozbory úloh