Jak funguje písemné vrstevnické hodnoceníÚloha, kterou řešili žáci samostatně při distanční výuce na jaře 2020, s cílem vypočítat povrch tělesa.


Úloha na zjištění povrchu tělesa

V době distanční výuky zadala paní učitelka Mgr. Sládková na ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově svým žákům v 5. ročníku úlohu na zjištění povrchu tělesa. Podporou pro řešení úlohy byl pracovní list. Proklik na PL.

Řešení úlohy se uskutečnilo v několika krocích:

  1. Úlohu vyřešil každý žák a zaslal paní učitelce písemný zápis řešení.
  2. Paní učitelka vybrala 3 řešení a požádala žáky, aby si některé (případně i více než jedno) řešení vybrali a napsali spolužákovi hodnocení. Žáci nevěděli, kdo je autorem řešení. Autoři dostali jiný úkol.
  3. Žáci zpracovali hodnocení. Oporou jim byl pracovní list s otázkami. Proklik na PL pro hodnocení
  4. Autoři se seznámili s hodnoceními spolužáků.

Žáci v daném období znali vzorce pro výpočet povrchu kvádru a krychle. Pokud si žáci vybrali krabičku tohoto tvaru, bylo cílem řešení úlohy použít vzorce v reálné situaci. Pokud si žáci vybrali krabičku jiného tvaru (třeba válce), museli

  1. rozpoznat, že potřebuji zjistit/představit si, jak vypadá rozložená krabička,
  2. rozdělit tento útvar na části, jejichž obsah umí vypočítat;
  3. obsahy částí vypočítat;
  4. vypočítané obsahy sečíst.

Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.