Okamžitá zpětná vazba poskytovaná učitelem (úloha Bunda)
Při badatelsky orientované výuce je nedílnou složkou realizace výuky formativní hodnocení, během kterého žák získává zpětnou vazbu, jež mu umožňuje usměrnit svou další činnost a zlepšit své budoucí výkony. Jednou z podob formativního hodnocení je poskytování okamžité zpětné vazby učitelem. Kvalita takového učitelského hodnocení závisí na učitelově schopnosti předvídat a rozpoznat různé alternativní postupy řešení (správné i nesprávné) a umět na ně při výuce vhodně zareagovat.

Toto DEMO představuje matematickou úlohu o dvojí slevě a různé správné i nesprávné žákovské postupy jejího řešení. Na jednotlivé žákovské postupy řešení nahlédneme perspektivou okamžité zpětné vazby poskytované učitelem.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.