Jak funguje okamžitá zpětná vazba
Při badatelsky orientované výuce je nedílnou složkou realizace výuky formativní hodnocení, během kterého žák získává zpětnou vazbu, jež mu umožňuje usměrnit svou další činnost a zlepšit své budoucí výkony. Jednou z podob formativního hodnocení je poskytování okamžité zpětné vazby učitelem. Kvalita takového učitelského hodnocení závisí na učitelově schopnosti předvídat a rozpoznat různé alternativní postupy řešení (správné i nesprávné) a umět na ně při výuce vhodně zareagovat.

Toto DEMO představuje matematickou úlohu o dvojí slevě a různé správné i nesprávné žákovské postupy jejího řešení. Na jednotlivé žákovské postupy řešení nahlédneme perspektivou okamžité zpětné vazby poskytované učitelem.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.