Záhada domácího stadionu
S integrací různých vzdělávacích obsahů se v současné době setkáváme stále častěji a badatelsky orientované vyučování je právě pro integraci vhodné, jelikož vědci samotní musí často pracovat s poznatky z různých oborů a funkčně je propojovat.

Následující snímky představí konkrétní úlohu s integrovaným vzdělávacím obsahem s názvem Záhada domácího stadionu Denver Broncos. Tato úloha je modifikována z originálu Elevation 5280 Cellular Respiration Task využívané na University of Colorado, Boulder (s laskavým svolením autorky prof. Erin Furtak). Úlohu si lze prakticky vyzkoušet a zaznamenávat své odpovědi přímo do Hyperspace. V rozšiřujících zdrojích je pak stručně popsáno, jak lze zařadit tuto úlohu do výuky a jsou diskutovány očekávané výstupy, které by tato úloha měla naplňovat.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.