Jak se vyznat v argumentaci
Nedílnou součástí každé realizace badatelsky orientovaného vyučování je argumentace, tedy odůvodňování (ne)platnosti různých obecných nebo existenčních tvrzení. Při práci s badatelskými úlohami se často objevují obecná tvrzení, zejména ve formě hypotéz, které žáci svým bádáním ověřují. Tyto hypotézy v různých fázích badatelského cyklu navrhuje buď učitel, nebo sami žáci.

Toto demo představuje jednu matematickou a jednu přírodovědnou badatelskou úlohu, obě založené na obecném tvrzení, a jejich rozbor z hlediska způsobu argumentace. Podrobně se věnujeme empirickým argumentům i podpoře argumentů deduktivních.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.