Jak se vyznat v badatelském cykluJak se vyznat v badatelském cyklu - hodina Matematiky


Hlavní činností badatelsky orientovaného vyučování je tzv. badatelský cyklus, tedy úsek výukového bloku, během kterého učitel zadává badatelskou úlohu a žáci pod jeho více či méně intenzivním vedením toto zadání analyzují, navrhují postupy řešení, tyto postupy realizují a ověřují jejich využitelnost, hledají a ověřují výsledky, diskutují svá zjištění. Tento proces není lineární, neboť navržené postupy se mohou ukázat nerealizovatelnými, nalezené výsledky nemusí obstát při ověřování, aj., a v takových případech je nutné se vrátit o několik kroků zpět (navrhnout jiný postup řešení, znovu prostudovat zadání úlohy apod.).

Toto demo představuje virtuální diskusi nad jednou badatelskou úlohou a její rozbor z hlediska badatelského cyklu. Orientaci v diskusi pomáhá přehledné schéma. Úloha je matematická, ale schéma je možné beze změn využít i ve výuce přírodopisu.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.