Kolik koleček je na obrázku ?Úloha je určena pro žáky 2. ročníku. Žáci hledají různá znázornění násobení a zapisují je rovností.


Při řešení úlohy žáci hledají různé možnosti znázornění a zápisu opakovaného sčítání, což by mělo vést k lepšímu pochopení podstaty operace násobení.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.