Největší a nejmenší součetŘešení úlohy podporuje pochopení algoritmu písemného sčítání.


Při řešení úlohy žáci především písemně sčítají. Při experimentování s čísly se opírají o zápis čísel v desítkové soustavě. Směřujeme od pochopení postupu písemného počítání a zápisu čísel k uvědomění si místní hodnoty číslice v zápisu čísla a principu písemného sčítání.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.