PartičkyÚlohy jsou zaměřeny na rozpoznávání vlastností čísel v oboru do 100. Pro podporu řešení úloh navrhujeme využít stovkovou tabulku.


Při řešení sady úloh si žáci uvědomují některé vlastnosti čísel do 100. Cíle řešení úloh souvisí s podoblastí RVP ZV Závislosti, vztahy a práce s daty.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.