Pozdrav od FibonaccihoSada úloh pracuje s posloupnostmi čísel vytvořenými podle stejného pravidla jako tzv. Fibonacciho posloupnost. Žáci mají za úkol objevovat vztahy mezi čísly v posloupnosti.


Sada úloh je určena k samostatnému nebo strukturovanému bádání žáků ve druhém období 1. stupně ZŠ. Vztahuje se k požadovaným výstupům z okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, a to k výstupu: žák se má naučit doplňovat posloupnosti čísel (RVP ZV, 2021, s. 32).


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.