Součtové pyramidy
Učební prostředí nazvané Součtové pyramidy  umožňuje, aby žáci samostatným bádáním objevovali vztahy mezi částmi a celkem a tím hlouběji porozuměli aritmetickým operacím sčítání, odčítání a násobení. RVP ZV také požaduje, aby žáci pozorovali změny a závislosti jevů, analyzovali je z diagramů a vyjadřovali se o nich. V očekávaných výstupech je uvedeno, že žák má být schopen doplňovat schémata (na závěr prvního období) a vyhledávat, sbírat a třídit data (v závěru docházky na 1. stupeň základní školy).


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.