Bruslařka bez bruslí



Hodina se odehrává při výuce přírodopisu v 6. třídě na ZŠ Bánov a ZŠ Ledeč nad Sázavou. Při kroku Hledání souvislostí lze nalézt vhodný moment pro mezipředmětové vztahy s učivem fyziky.


Hodina zachycená na této nahrávce vznikla v roce 2013 v rámci projektu Badatelé.cz (https://badatele.cz/) a je použita se souhlasem vzdělávacího centra TEREZA, z. ú. (viz https://terezanet.cz/).

Záznam celé výuky je sestříhán, avšak zachycuje klíčové body badatelského cyklu.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.