Demo: Biologie- laboratorní práce ke klíčení semen (5. třída)

Laboratorní práce v 5. třídě

cílem hodiny je získat (ověřit) znalosti stavby semene rostlin na didaktickém modelu semene fazolu.

Zdroje

Pracovní list k úloze Fazole Metodické poznámky k úloze

O videu

V této výukové situaci se didakticky pracuje s přírodovědným zjišťujícím pozorováním. Modelově je k tomu využito pozorování zaměřené na obecnou stavbu semen rostlin na příkladu dvouděložné rostliny (fazol).

Chcete-li se o této výukové metodě dozvědět více, můžete si prostudovat ZDE  Pokud Vás zajímá didaktické využití přírodovědného experimentu, můžete prostudovat tyto materiály ZDE a ZDE.

K analýze lze využít našich poznatků z textu „Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie“ (Rusek et al., 2016), protože jak v něm, tak v tomto webcastu jde o badatelsky zaměřenou výuku a případně o přírodovědný edukační experiment.

Uvažování nad výukou začneme od konceptové vrstvy diagramu, a tedy od struktury vzdělávacího obsahu. Zde jde o uvědomění si toho, jaké klíčové pojmy mají žáci ve výuce zvládnout, aby porozuměli učivu.

Zamyslete se nad tím, které z biologických pojmů mají vstupovat do výuky, když se žáci učí o stavbě semene rostlin.

+ POKRAČOVAT


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.