Listy stromůHodina se odehrává při výuce prvouky ve 3. třídě na ZŠ Sokolská v Třeboni a je zaměřena na to, zda žáci dokáží najít a pozorovat determinační znaky listů listnatých dřevin.


Cílem výukové sekvence je ukázat, zda jsou žáci schopni sami na základě svého pozorování odvodit, které znaky listů jsou důležité pro rozlišení jednotlivých listů, případně stromů. Nejde v této fázi o druhovou determinaci dřevin, ale o pozorování listů a jejich znaků. Ze záznamu celé výuky je vybrána část, která je zaměřena na vlastní samostatnou práci žáků pod vedením učitelky.

Vzhledem k tematickému zaměření úlohy nejsou přítomny všechny části badatelského cyklu. Jde o činnost na pomezí strukturovaného a nasměrovaného bádání. Zachycena je samostatná práce žáků spočívající v určení, které znaky by bylo možné využít při srovnání dvou listů morfologicky podobných nebo příbuzných druhů listnatých stromů. Žáci následně prezentují svá zjištění týkající se znaků, které jsou pro srovnání listů podle nich podstatné. Žáci se učí vnímat znaky, na základě kterých mohou činit rozhodnutí. Videosekvence zahrnuje prezentování výsledků jednotlivých pracovních skupin.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.