Obsah trojúhelníkuHodina geometrie se uskutečnila v 5. ročníku Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky v Praze. Úkolem pro žáky bylo navrhnout postup, jak určit obsah trojúhelníku zakresleného ve čtvercové síti.


 Žáci nejprve určovali obsah několika trojúhelníků nakreslených ve čtvercové síti. Na základě této zkušenosti, sestavili návod, jak takové úlohy řešit. Správnost a srozumitelnost návodů si vzájemně hodnotili. V závěru diskutovali s učitelkou o výhodách a nevýhodách navržených postupů.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.