Reakce stínek na světloZáznam zachycuje část výuky přírodovědy ve 4. třídě na ZŠ Sokolská v Třeboni. Výuka je zaměřena na to, zda žáci dokáží pokusem, který si sami naplánují, ověřit svou hypotézu o výskytu stínek v určitých podmínkách (stín, světlo).


Cílem výukové sekvence je ukázat, zda jsou žáci schopni sami formulovat a experimentálně ověřit svou hypotézu, že stínky preferují tmavá místa. Ze záznamu celé výuky je vybrána část, která ukazuje některé prvky badatelské výuky počínaje formulací výzkumných otázek, hypotézy a jejího potvrzení experimentem, který si žáci sami naplánují. Jde o činnost charakteru nasměrovaného bádání. Zachycena je také samostatná práce žáků při provádění experimentu.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.