Určujeme jehličnany podle znaků jejich jehlic* TODO


Informace o videu - bude doplněno.

Shlédněte video a na konci zodpovězte otázky.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.