Výpočet obvodu a obsahu pravoúhelníků v praxi (formativní hodnocení)Ukázku diskuze učitelky se žáky o možném použití výpočtu obvodu a obsahu rovinného útvaru sledujeme z perspektivy poskytování formativní zpětné vazby.


Ukázku diskuze učitelky se žáky jsme získali v 5. ročníku v ZŠ Kubatova v Č. Budějovicích v hodině geometrie. Učitelka zaměřila diskuzi na prohloubení představ o praktickém využití výpočtu obsahu a obvodu. Zjistila, že představy žáků jsou nepřesné. Diskuzi, která se pak ve třídě rozvinula, řídila učitelka tak, aby vedla k ujasnění pojmů.


Spustit webcast

Kliknutím na ikonu spustíte webcastingové vysílání.